Skrytý život kartuziánok z Francúzska (video)

Existencia sestier kartuziánok siaha do počiatkov Rádu kartuziánov. Bolo to v r. 1145, kedy sa sestry z Prébayon v Provensálsku na juhu Francúzska rozhodli prijať pravidlá mníchov kartuziánskeho rádu. Boli prijaté do Rádu sv. Antelmom, vtedajším kartuziánskym priorom. Tak vznikla ženská vetva rádu. Od tohto momentu sestry tvoria spolu s bratmi jediný rád pod vedením jedného generálneho predstaveného, ktorým je prior Veľkej Kartúzy (materský kláštor).

Vo videu so španielskymi alebo francúzskymi titulkami môžete objaviť skrytý poklad ich kontemplatívneho života.

Otázky v súvislosti s povolaním môžeš smerovať do komunity v Nonenque m.laetitia.m@orange.fr. Iné otázky na: contact2@chartreuse.info.

Preklad: Zuzana Morávková
Ilustračné foto: Františka Čačková