Slovenskí dominikáni diskutovali o potrebách svojej provincie a Cirkvi na Slovensku

Efektívne ohlasovať Božie slovo
Slovenskí dominikáni diskutovali o potrebách svojej provincie a Cirkvi na Slovensku

Terchová/Zvolen, 12.-13. septembra 2014 Rehoľa dominikánov na Slovensku zorganizovala prvé celoprovinčné stretnutie, na ktorom spolu diskutovali o aktuálnych výzvach.

Celoprovinčné stretnutie bolo zorganizované s úmyslom, aby sa k dôležitým témam spojeným so životom provincie mohlo vyjadriť čo najviac bratov. Pre zvýšenie efektívnosti práce boli zostavené štyri skupiny, v ktorých bolo 10 až 13 bratov. Skupiny boli zamerané tematicky – poslanie, štúdium a formácia, riadenie. Otázky a problémy, ktoré sa v jednotlivých skupinách prerokovávali, boli zostavené na základe návrhov a pripomienok zaslaných z každej komunity provincie, respektíve od jednotlivých slovenských bratov žijúcich v zahraničných komunitách. Prerokovávané otázky sa týkali predovšetkým dvoch hlavných tém – súčasné fungovanie provincie a vízia provincie do budúcnosti. Bratia sa zamýšľali nad tým, ako rozpoznať a efektívne odpovedať na potreby Cirkvi na Slovensku, ako správne využiť potenciál, ktorý provincia má, na ohlasovanie Božieho slova a ako správne kráčať dopredu v duchu sv. Dominika. Štyri skupiny zasadali trikrát a potom boli výsledky ich práce referované na plenárnom zasadnutí.

Pri rokovaniach bolo vidno, že bratia sa dokážu pozerať sebakriticky, no neprehliadajú ani pozitívne zmeny vo vlastnej provincii. Dominikáni sa zhodli, že pre budúce pôsobenie je treba prehĺbiť a zintenzívniť apoštolát prostredníctvom zabehnutých projektov – laickí dominikáni; ružencový apoštolát a Dominikánske kultúrne centrum Veritas v Košiciach. V diskusiách sa pomerne často vyskytovala téma posilnenia prítomnosti dominikánov v hlavnom meste Slovenska. Spomedzi výziev pre provinciu vyplývajúcich z potrieb Cirkvi na Slovensku mala dôležité postavenie práca na intelektuálnej rovine a na prehlbovaní vzdelania laikov vo viere.

Bernard J. Meliš OP