Služba misionárov milosrdenstva nekončí zatvorením Jubilejnej brány

Na konci Jubilejného roka milosrdenstva pápež František potvrdil misiu vybraných kňazov s označením „misionári milosrdenstva“. Urobil to v apoštolskom liste Misericordia et misera (Milosrdenstvo a bieda).

Dôležitou úlohou, ktorú Svätý Otec zveril misionárom milosrdenstva na Rok milosrdenstva, je odpúšťanie hriechov, ktoré sú inak vyhradené len Apoštolskej stolici. Konkrétne ide o zneuctenie Eucharistie, prezradenie spovedného tajomstva, fyzický útok na hlavu Cirkvi a rozhrešenie spoluvinníka v oblasti šiesteho Božieho prikázania.

V apoštolskom liste im adresoval tieto slová: „Ďakujem každému jednému misionárovi milosrdenstva za jeho hodnotnú službu, ktorej cieľom je sprístupňovať účinnú milosť odpustenia. Táto mimoriadna služba nekončí zatvorením Jubilejnej brány. Chcem, aby pokračovala až do ďalšieho usmernenia, ako konkrétny znak, že milosť Jubilea ostáva živá a účinná po celom svete. Ako vyjadrenie mojej konkrétnej starostlivosti a blízkosti misionárom milosrdenstva v tomto čase, Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie bude dohliadať nad ich službou a hľadať najvhodnejšie formy na vykonávanie tejto cennej služby.“

Na Slovensku pôsobí osem misionárov milosrdenstva – traja redemptoristi, traja kapucíni a dvaja františkáni. Navyše medzi českými misionármi milosrdenstva je slovenský redemptorista František Boldy.

Zoznam slovenských misionárov milosrdenstva:

Michal Zamkovský, redemptorista, Podolínec
Jozef Mihok, redemptorista, Radvaň
Peter Hertel, redemptorista, Kostolná-Záriečie
Félix Ján Tkáč, kapucín, Bratislava
Damián Marián Szulowski, kapucín, Bratislava
Jakubrafael Patay, kapucín, Žilina
Andrej Mihály, františkán, Bratislava
František Vladimír Olbert, františkán, Trnava

„Sviatosť zmierenia musí nájsť svoje centrálne miesto v živote kresťana; preto si od kňazov vyžaduje, aby svoj život dali do ‚služby zmierenia‘ (2 Kor 5, 18) tak, že nikomu, kto skutočne ľutuje, nebude zahatený prístup k  láske Otca, ktorý čaká na jeho návrat, a všetkým bude ponúknutá možnosť zakúsiť oslobodzujúcu silu odpustenia“ (č. 11).

-fc-