Služobnice nepoškvrnenej Panny Márie si pripomenuli 125. výročie svojho založenia

Dňa 8. mája 2017 si Kongregácia sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie na Slovensku pripomenula 125. výročie svojho založenia v Haliči na západnej Ukrajine a 70. výročie zriadenia Viceprovincie Svätého Ducha na Slovensku. Slávnostná achijerejská liturgia sa pri tejto príležitosti konala v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove.

Kongregáciu na sviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky v roku 1892 založili: bazilián Jeremiáš Lomnický, o. Cyril Selecký a blahoslavená Jozafata Michaela Hordaševská, prvá sestra služobnica. Božie dielo sa rýchlo rozrástlo a už o niekoľko rokov sestry odchádzali na misie za hranice Ukrajiny.

Na Slovensko do Prešova prišli 10. septembra 1928 na pozvanie blahoslaveného vladyku Pavla Petra Gojdiča, aby tu cez apoštolskú prácu žili charizmu kongregácie. Odvtedy sa venujú školskej a farskej katechéze, starostlivosti o chorých a starých ľudí a o krásu Božích chrámov.

Slovenská viceprovincia má svoje komunity v Prešove, Košiciach, Humennom, Ľutine, Michalovciach, Poprade, Starej Ľubovni a Trenčíne.

-fc-