Stredoveké kláštory – výstava u minoritov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a Roku zasväteného života prebieha v starom kláštore minoritov v Levoči od 18. mája do 5. júna 2015 výstava na tému Stredoveké kláštory a ich osudy na Slovensku. Od roku 1010 do roku 1526 bolo na území dnešného Slovenska založených vyše sto kláštorov, ktoré od počiatku svojej existencie plnili okrem pastoračnej funkcie aj významnú úlohu pri šírení civilizácie, vzdelanosti a kultúry. Svojou činnosťou a pôsobením na okolie začleňovali územie Slovenska do európskeho kultúrneho priestoru.

Vystáva bude otvorená v pondelok až piatok od 10,00 hod. do 14,00 hod., ostatné dni kontaktujte 053/4512449; 053/2452123; muzeum@levonet.sk

-ms-