Stretnutie gréckokatolíckych vyšších rehoľných predstavených vo Vranove nad Topľou

V sobotu 15. novembra 2014 sa v kláštore sestier redemptoristiek vo Vranove nad Topľou – Lomnici uskutočnilo už 13. stretnutie gréckokatolíckych vyšších rehoľných predstavených, formátorov i formátoriek. Boli zastúpené všetky gréckokatolícke rehole pôsobiace na Slovensku: baziliáni, baziliánky (z dvoch provincií), sestry služobnice, redemptoristky a redemptoristi. Ide o pravidelné stretnutie s cieľom lepšej vzájomnej informovanosti, spolupráce a skvalitňovania rehoľnej formácie v našich spoločenstvách.

Cieľom tohto stretnutia bola príprava Roku zasväteného života v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Ako gréckokatolícke rehole chceme mať v tom svoj vlastný vklad. Zhodnotili sme naše spoločné projekty. Ide o vedecké sympózium, ktoré pripravujeme spolu s Gréckokatolíckou teologickou fakultou v Prešove. Pripravujeme leták o našich reholiach k Roku zasväteného života. Plánujeme uskutočniť spoločný formačný deň pre naše gréckokatolícke rehole. A takisto pokračujeme na apoštolskom projekte, kde chceme osloviť mladých s témou Zasvätený život. Okrem týchto našich akcií sa chceme podieľať a zapájať aj do celoslovenských podujatí či podujatí organizovaných v Ríme.

o. Metod Lukačik CSsR