Stretnutie sekulárnych inštitútov v Žiline

Žilina privítala v uplynulých dňoch (5. marca) formačné stretnutie, na ktorom sa zúčastnilo 80 členov z rôznych sekulárnych inštitútov z  celého Slovenska. V prvej časti si vypočuli vo viacerých blokoch prednášku na tému: Žiť evanjeliové rady vo svete, neskôr sa delili so svojimi skúsenosťami a  prežívaním evanjeliových rád vo svete v  menších skupinách.

Súčasťou programu bola spoločná modlitba a svätá omša. Povzbudili sa aj svedectvom účastníkov záverečného slávenia Roka zasväteného života na prelome januára a februára 2016 v Ríme so Svätým Otcom a s približne 7000 zasvätenými v rôznych formách Bohu zasväteného života. Slávenie bolo manifestáciou jednoty v množstve chariziem a  vzájomné delenie sa o bohatstvo, ktoré má v sebe každá charizma. Sekulárne zasvätených osobitne oslovila prednáška sociologičky o  ranách dneška.

V tento deň súčasne prebiehalo pravidelné stretnutie zodpovedných zo sekulárnych inštitútov na Slovensku. Zaoberali sa hodnotením Roka zasväteného života a prípravou niektorých spoločných aktivít v  roku 2016.
Vzájomné rozhovory a rodinná atmosféra, ktorej prispela aj pestrosť koláčov zo všetkých kútov Slovenska, boli súčasťou veľkého daru povzbudenia a  inšpirácie radostne prežívať svoje zasvätenie v každodennosti sveta pre každého zúčastneného.

Zdroj: TK KBS; Mária Dravecká