Svätá sestra Faustína dnes vycestuje do Karibiku

Dnes, vo štvrtok 6. júla, Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva po prvýkrát odovzdá relikviu svätej sestry Faustíny na Martinik – ostrov v Malých Antilách v Karibiku.

Uložené a uctievané budú v národnom mariánskom sanktuáriu vo Farnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Le Morne Rogue. Relikvie tejto svätice sa nachádzajú v 120 krajinách sveta, na všetkých svetadieloch, v 5100 kostoloch či kaplnkách, v ktorých sa zvlášť uctieva Božie milosrdenstvo.

Zdroj: milosrdenstvo.sk
-fc-