Soľ a svetlo

5.  nedeľa v období cez rok (Mt 5,13-16)

Výroky o soli a svetle tejto nedele nadväzujú bezprostredne na blahoslavenstvá. Adresátmi blahoslavenstiev boli ľudia rôznymi spôsobmi troskotajúci. Takí, ktorí sa všelijako trápia, s ktorými nikto nepočíta, ľudia ktorých sa nik nezastane a sú vonkoncom bez vplyvu. A napriek tomu ich tento svet potrebuje ako svetlo a soľ!

Už na začiatku Biblie Boh oddeľuje svetlo a tmu. V dejinách spásy kráča Boží ľud za svetlom horiaceho kra, ohnivého stĺpa, či za horiacimi slovami Eliáša. Že ide predovšetkým o Božie, vnútorné svetlo dosvedčuje už prorok Izaiáš. Jeho slová z prvého čítania by sme mohli parafrázovať nasledovne: Dobro, ktoré vykonáš chudobnému v tebe ostane a bude z teba vyžarovať. Bude ťa hriať, ba i všetkých, ktorých stretneš. Jeho jas a teplo budú v tebe rásť a nik ti ho nebude môcť vziať. Ide teda o svetlo neviditeľné a práve preto vzácne, prekvapujúce, pôsobivé. Nenápadné, avšak nezničiteľné svetlo lásky prežije všetky prerušené dodávky elektriny. Aj tma sa ti stane svetlom. Utŕžená rana znamienkom krásy.

Epicentrum tohto svetla je v Ježišovi, ktorý vyhlasuje: Ja som svetlo sveta. Vnímam ho, vidím ho, teším sa z neho? Pokora Boha v Ježišovi si však toto svetlo nenecháva pre seba a rozdáva ho svojím učeníkom: Vy ste svetlo sveta. Rozdáva ho do sŕdc, aby sa v nich uchytilo konaním dobra a vyžarovalo cez oči, ruky, tvár…

Podobne i soľ: je nevyhnutná, dokonca aj v sladkostiach. Dáva chuť žiť. Netreba jej veľa. Nepotrebuje ani reklamu. Jediný, kto robí reklamu na soľ je Ježiš: Vy ste soľ.

Jej tichú, každodennú  prítomnosť zbadá každý až keď chýba. Naopak, nik sa nevzrušuje ak je použitá v správnom pomere. Ako povedal pred týždňom na námestí sv. Petra pápež František: Uvažujme trochu, čo by sa stalo, keby neboli v nemocniciach, na misiách, v školách sestry.  Viete si predstaviť Cirkev bez sestier? Nie, nedá sa to predstaviť…

Bežne nik nehodnotí jej kvalitu. Lebo soľ je už raz taká: dodáva chuť iným, nie sebe.  Ona dostáva chuť keď chutí iným.

Ak nechutí, alebo jej je nejako priveľa, môžu sa ňou sypať v zime chodníky.

Dagmar Kráľová