Tajomná radosť – vyšla kniha o Matke Róze, zakladateľke sestier tešiteliek

V mesiaci jún, ktorý je zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu, vydáva Kongregácia sestier tešiteliek Božského Srdca Ježišovho spolu s Vydavateľstvom Lúč, 2. vydanie knihy Tajomná radosť o živote a duchovnosti Božej služobnice Matky Rózy Vůjtěchovej – Zakladateľky Kongregácie.

Jej veľkosť bola v tom, že objavila hlboký zmysel úplne prostých, každodenných starostí a krížov, keď sa spájajú s vykupiteľským dielom nášho Pána. Učí nás prežiť život hrdinsky napriek tomu, že v ňom nie sú príležitosti na veľké skutky. Urobiť ho aktom lásky, vynáhrady, úte­chy trpiacemu Srdcu Ježišovmu. Objať svoj kríž a nájsť v ňom svoje šťastie.

Život Matky Rózy je pre ľudí živým príkladom, ako kráčať touto cestou. Spisy, ktoré nám zanechala, poskytujú takmer podrobný návod, ako napredovať po stupňoch vnú­tornej modlitby a postupného zjednocovania sa s Bohom až k bezvýhradnému darovaniu života pre spásu blížnych. Jej posolstvo je stále aktuálne a v dnešnej dobe tiež inšpiruje mnohých zasvätených i laikov.

Prvé vydanie knihy Tajomná radosť vyšlo v roku 2001, kedy uplynulo 125 rokov od jej narodenia. Druhé vydanie vychádza pri príležitosti začatého procesu jej blahorečenia. Chceme ponúknuť širokej čitateľskej verejnosti možnosť zoznámiť sa s jej životom a duchovnosťou a nechať sa in­špirovať príkladom jej života.

sr. M. Damiána Oravcová, CSC, provinciálna predstavená