Tešiteľ Faustyn: Tento čas vníma ako krásne duchovné cvičenia

Katolícky kňaz a člen Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman Faustyn Rafał Wesołowski vníma tento čas vníma ako krásne duchovné cvičenia, ktoré pre neho pripravil Boh. Ako povedal pre Tlačovú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska, na začiatku rozšírenia koronavírusu a zavádzaní opatrení proti nákaze, mu bolo ťažko zmieriť sa so situáciou. Teraz však vníma veľa pozitívnych aspektov. „Mám pocit, že dnes som pre ľudí ešte viac kňazom ako do teraz, a to napriek obmedzeniam. Každý deň sa modlíme v komunite počas adorácie za Slovensko, za lekárov, zdravotné sestry, obete nákazy. Už dávno som nemal toľko času, aby som bol tak blízko Boha počas modlitby,“ povedal páter Faustyn.

Faustyn pôsobí ako kňaz prvej slovenskej Archy otca Pia v Marianke pri Bratislave. „Každý deň na diaľku žehnám všetkých, počas 24 hodín adorujú kríž nášho Pána. „Spovedám individuálne, mám pre mojich penitentov viac času ako bežne. S mladými z nášho spoločenstva Údolie sa stretávame na video hovoroch cez internet. Modlíme sa, spievame, rozprávame,“ hovorí páter Faustyn.

Sväté omše vysielajú bratia Tešitelia z Marianky cez internet, ale pátrovi Faustynovi už chýbajú chválové piesne, plný kostol detí a mladých ľudí. „Cítim však, že Boh ma vyvolil v dnešnej dobe, aby som si ešte živšie uvedomil svoje kňazstvo, že nie ľudia sú pre mňa, ale že ja som Ježišovým kňazom pre ľudí a musím im sprostredkovať Krista čo najprístupnejším spôsobom. Hľadám možnosti, ako byť stále bližšie k ľuďom, predovšetkým cez modlitbu a tichú prítomnosť, vzbudzujem si úmysel i požehnávam ľudí napriek tomu, že si to možno neuvedomujú. Verím že Boh nám skrze súčasnú situáciu chce ukázať svoju silu a ešte živšie si uvedomiť moc kňazstva,“ dodal páter Faustyn.

(Na fotografii je P. Faustyn prvý zľava.)

Zdroj: TK KBS, rp