Testovať budú aj rehoľné sestry, cirkev poskytuje priestory i dobrovoľníkov

Ako cirkev pomáha pri celoplošnom testovaní.

Už počas pilotného testovania na Orave a v Bardejove priložila ruku k dielu aj cirkev. Napríklad saleziánky v Dolnom Kubíne poskytli priestory Súkromného centra voľného času Laura, v Námestove salezián pomáhal pri administratíve. 

Zisťovali sme, ako sa cirkev a rehole zapoja do celoplošného testovania, ktoré nás čaká cez víkend. 

Sestry-zdravotníčky v akcii

Milosrdné sestry Svätého kríža spravujú v Ružomberku Strednú zdravotnícku školy Márie Terézie Schererovej. Z rehole, ktorá je známa aj blahoslavenou Zdenkou Schelingovou, pôsobí na ružomberskej škole päť sestier. 

Štyri sa zapoja do celoplošného testovania ako dobrovoľníčky. „Jedna do administratívy a tri sestry sme zdravotníčky, takže budeme testovať. Máme už aj pridelené odberné miesta,“ hovorí pre Postoj riaditeľka školy sestra Mária Terézia Dobrovičová. 

K sestrám sa pridali aj kolegovia zo školy, deviati ako zdravotníci a piati pôjdu do administratívy.

Ako ďalej ozrejmuje sestra Mária Terézia, do testovania sa zapoja aj žiaci z končiaceho štvrtého ročníka, pomôže ich 17. Záujem mali aj ďalší, ale nemôžu pre karanténu vo svojej rodine.

„Som rada, že máme ochotných zamestnancov i žiakov a v tejto ťažkej situácii sú ochotní podstúpiť aj riziko. Veď je to naše poslanie,“ konštatuje rehoľná sestra. 

Väčšiu pomoc žiakov v nemocniciach brzdí nariadené dištančné vzdelávanie, pre ktoré je pozastavená aj odborná prax v zdravotníckych zariadeniach. „Je nám to veľmi ľúto, pretože dobre vieme, ako sú v tejto dobe potrební zdravotníci, ale musíme rešpektovať rozhodnutie ministerstva školstva a zdravotníctva. Verím, že po testovaní nám opäť bude dovolené absolvovať odbornú prax,“ dodáva. 

Saleziáni poskytnú strediská, dodajú aj dobrovoľníkov

Do spolupráce pri celoplošnom testovaní sa zapojili aj viacerí saleziáni a saleziánski animátori, k dispozícii sú aj priestory saleziánskych stredísk. 

„Cez víkend sa zúčastnia na organizovaní testovania ako dobrovoľníci asi 15 saleziáni a priestory pre testovanie poskytli saleziánske strediská v Bratislave na Trnávke, v Dubnici nad Váhom, v Košiciach na Troch hôrkach, v Bardejove na Poštárke i v Rožňave na sídlisku Juh,“ informujú saleziáni na svojom webe. 

Bardejovskí saleziáni umožnili testovať vo svojich priestoroch už minulý víkend. Na Poštárke, kde sa venujú pastorácii Rómov, sa testovalo v areáli saleziánskej Základnej školy s materskou školou blahoslaveného Zefirína. 

„V noci pred testovaním som odchádzal domov až po polnoci, ale nevnímal som nič mimoriadne náročné. Vojaci boli naozaj fajn, dalo sa s nimi dohodnúť a aj my sme im vyšli v ústrety so všetkým, čo sme mohli,“ konštatuje don Peter Varga, ktorý na Poštárke pôsobí.  

V Námestove sa pri pilotnom testovaní ako dobrovoľník prihlásil salezián koadjútor Pavol Kalata. „Bol som dosť negativistický voči celému covidu, a tak práve preto som sa rozhodol prestať šomrať a urobiť niečo. Potom som si uvedomil, že sú tam aj nejaké riziká, ale s pomocou Božou, ako don Bosco s chlapcami, som sa rozhodol ísť do toho, ísť k ľuďom,“ cituje saleziána webstránka rehole. 

Jezuiti už majú prax

Nasledujúce dva víkendy budú pomáhať ako dobrovoľníci aj piati slovenskí jezuiti. S iniciatívou vyšli podľa TK KBS Martin Halčák a Peter Buša, ktorí počas prvej vlny pomáhali v karanténnom zariadení v bratislavskom internáte Družba.

Za dobrovoľníkov sa prihlásili cez dobrovoľnú záchrannú brigádu civilnej ochrany. Pomáhať budú pri administratíve v Petržalke. Pridal sa k nim aj slovenský provinciál Spoločnosti Ježišovej Jozef Šofranko: „Víkendy mávame počas núdzového stavu voľnejšie a keď môžeme pomôcť spoločnému dobru, prečo by sme nešli,” povedal s tým, že navyše nie sú otcovia rodín, a preto môžu ísť pomáhať, lebo nemajú prípadne koho ohroziť.

V Piešťanoch bude pri testovaní pomáhať ďalšia dvojica spolubratov Róbert Gočala a Jakub Garčár, ktorí pôsobia v tamojšom exercičnom dome.

Jezuiti Martin Halčák a Peter Buša počas prvej vlny. Foto: TK KBS

Dobrovoľníci sa nájdu aj v ďalších reholiach. „Niektorí bratia našej rehole sa nahlásili na dobrovoľnícku pomoc pri testovaní,“ potvrdzuje Postoju provinciálny minister františkánov František Vladimír Olbert. Kapucíni zase dostali list od svojho provinciála, aby sa tí, čo sú ochotní a schopní, pripravili na pomoc. Minimálne jeden brat by mal ísť pomáhať do nemocnice a jednu komunitu požiadali o pomoc pri testovaní.  

Keď je reč o reholiach, nemožno zabúdať, že musia zvládnuť tiež situáciu vo svojich zariadeniach a domoch. Pod Konferenciu vyšších rehoľných predstavených na Slovensku spadá 19 stredísk domácej starostlivosti. Sú to miesta opatrovania starých a chorých rehoľníkov a rehoľných sestier. Spolu ide približne o 380 klientov a okolo 180 zamestnancov, rehoľníkov aj laikov.

Pomáhajú aj diecézy

Priestory na víkendovú akciu poskytnú aj objekty v správe diecéz. Napríklad testovať sa bude v priestoroch Arcibiskupského gymnázia biskupa Pavla Jantauscha v Trnave. Školu oslovilo mesto. 

„Tento priestor bol uprednostnený pred budovou Základnej školy Angely Merici, ktorá je zvyčajne využívaná pri parlamentných či komunálnych voľbách, keďže priestory arcibiskupského gymnázia sú priestrannejšie, čo je dôležité práve z hygienických dôvodov,“ vysvetlil hovorca Trnavskej arcidiecézy Dušan Kolenčík. 

Na nitrianskom sídlisku Klokočina bude odberné miesto v priestore pred Kostolom sv. Gorazda a v areáli pastoračného centra. „Farnosť sv. Gorazda v tomto vyšla mestu okamžite v ústrety,“ uviedol diecézny hovorca Tibor Ujlacký. 

O účasti dobrovoľníkov z radov kňazov alebo zasvätených nemajú na nitrianskom biskupskom úrade zatiaľ informácie, pre službu sú však otvorení. Zároveň poskytujú zaopatrovanie chorých, ktoré je dostupné denne na požiadanie vo všetkých farnostiach. Obnovili tiež telefonické kňazské linky duchovnej pomoci a podpory, na ktorých sú kňazi denne k dispozícii pre individuálne rozhovory s tými, ktorí to potrebujú pre zvládnutie či už samoty, strachu alebo obáv o život a zdravie.

V Košiciach sa modlia za tých, čo odmietajú testy 

Aj gréckokatolícka Košická eparchia vyzvala k zapojeniu. „Okrem laikov už registrujeme aj niekoľko kňazov, ktorí sa prihlásili, aby pomohli s administratívnou agendou v rámci testovania počas nasledujúceho víkendu,“ uviedol pre Postoj hovorca eparchie Martin Mráz. 

Okrem toho prišla Rada pre mládež Košickej eparchie s duchovnou aktivitou „Nehejtujme, žehnajme!“. Ako vysvetľuje hovorca Mráz, ide o výzvu mladým, aby sa modlili za aktuálne dianie v spoločnosti a za to, aby celoplošné testovanie prinieslo očakávaný prínos. 

Celý týždeň si mladí rozdelili podľa konkrétnych úmyslov: napríklad pondelok za ozbrojené sily, utorok za zdravotníkov, ďalšie dni za dobrovoľníkov, tých, ktorí sa prídu testovať ako aj takých, čo testovanie z nejakého dôvodu odmietajú. Nedeľný úmysel je za tých, ktorí stratili prácu, sú osamelí, či izolovaní od svojich blízkych, prežívajú úzkosť, či inak negatívne pociťujú vplyv opatrení. 

V Prešovskej archieparchii dostali kňazi odporúčanie zúčastniť sa na plošnom testovaní a tiež mali cez farské nástenky, webstránky farnosti a videostreaming informovať o tom veriacich. Archieparchia takisto dala kňazom na zváženie, či podľa svojich síl a možností môžu nejakou formou pomôcť ako dobrovoľníci pri testovaní.

„Vladyka Ján Babjak nahral videoposolstvo, v ktorom okrem duchovného povzbudenia a usmernenia k blížiacemu sa obdobiu spomienky na zosnulých, pripomenul aj dôležitosť testovania a odporúčanie biskupov Slovenska ísť sa dať otestovať,“ upozornil hovorca archieparchie Michal Pavlišinovič.

Zdroj: Pavol Rábara / Postoj.sk