„Tichá noc, svätá noc“ 200. výročie svetoznámej vianočnej piesne

Na štedrý večer 1818 vznikla a zaznela táto svetovo známa pieseň v Rakúsku, ktorá zažila väčší úspech ako samotné Mozartove skladby.

Ide o jednu z najľudovejších a najznámejších vianočných piesní a kolied, ktorá vznikla v Rakúsku. Je preložená do viac ako 300 jazykoch a dialektoch a počas vianočného obdobia ju spieva viac ako dve a pol miliardy ľudí. Nie náhodou OSN ju zaradila do zoznamu nedotknuteľného kultúrneho dedičstva ľudstva.

Aký je pôvod tejto vianočnej koledy?

Na Vianoce, 24.decembra 1818 rakúsky 24-ročný kaplán Josef Mohr odovzdal organistovi Franzovi Xaverovi Gruberovi báseň, ktorá má šesť strof a dal jej názov Stille Nacht – Tichá noc. Poprosil ho, aby ju zhudobnil tak, aby ju mohli spievať dvaja sólistu a sprevádzať chór a gitara. V tento istý večer Gruber odovzdal skomponovanú melódiu. Zaznela prvý raz na konci svätej omše v mestečku Oberndorf. Kaplán Kohr spieval tenor a hral na gitare, kým Gruber spieval bas. Pieseň sa všetkých hlboko dotkla a zaznel dlhotrvajúci potlesk. V tých rokoch Európa a aj samotné Rakúsko trpelo následkom napoleónových vojen: hlad, chudoba, nesloboda, beznádej… Verše piesne, ktoré mladý kňaz zloží, sú hymnom útechy, ktorá trpí dôsledkami vojny a súčasne je aj invokáciou túžby po mieri, pretože podľa kaplána Josefa Mohra jediným nevyčerpateľným prameňom nádeje je Kristus, ktorý sa rodí v Betleheme. Dnes v mestečku Obendorf existuje múzeum, venované tejto zhudobnenej piesni, ale aj „fontána Stille Nacht!“ na námestí, ktoré je pomenované po kňazovi básnikovi.

Pieseň zaznamenala veľký úspech vďaka istému Mauraherovi, ktorý ju v roku 1819 odniesol do Tirolska a týmto spôsobom dopomohol k tomu, že sa rozšírila po celej Európa e neskôr aj po celom svete.

V roku 1822 zaznela v Salzburgu pred panovníkom Františkom II a ruským cárom Alexandrom. V roku 1859 jedna jej verzia dokonca prišla do New Yorku a spievali ju bratia Rainerovci. Prvý preklad do angličtiny s názvom „Silent Night“ urobil episkopálny kňaz John Freeman Young v roku 1859.

Táto pieseň sa dotkla aj Prvej svetovej vojny. V roku 2005 na filmovom festivale v Cannes bol predstavený film Šťastné a Veselé (Joyeux Noël). Tento film je inšpirovaný  skutočným príbehom, ktorý sa odohral v zákopoch Prvej svetovej vojny na Štedrý večer roku 1914. Počas nej sa nemysliteľné stalo skutočnosťou: znepriatelení vojaci vystúpili zo svojich zákopov, svoje pušky nechali za sebou, navzájom si podali ruky. Pruskí vojaci zaintonovali vianočnú pieseň Tichá noc vo svojej reči ako Stille Nacht, kým vojaci Spojeného kráľovstva tú istú pieseň zaspievali ako Silent Night. Bolo to jasné svedectvo, že ani hrôzy vojny nemôže zhasiť lásku, ktorú prinieslo Ježišovo narodenie.

Štefan Turanský SDB