Tretie svetové stretnutie nových foriem zasväteného života

V Ríme sa bude v dňoch 29. a 30. mája konať tretie svetové stretnutie nových foriem zasväteného života, ktoré bude venované štruktúram spoločenstva a vedenia. V kontexte Roka zasväteného života a po pozitívnych skúsenostiach z dvoch predchádzajúcich stretnutí sa tentoraz počíta s prítomnosťou zástupcov asi tridsiatich inštitúcií a dvadsiatich národností. Cieľom týchto stretnutí je predovšetkým zhromaždiť inštitúty a združenia pápežského a diecézneho práva, už schválené, alebo v procese schvaľovania. Na záverečnom plenárnom zasadnutí sa zúčastní aj sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, arcibiskup José Rodríguez Carballo OFM.

(RV;-jk-)