Tri vyhľadávané tituly pre zasvätených sú k dispozícii na stiahnutie

Oficiálna stránka Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku ponúka na stiahnutie dokumenty o zasvätenom živote. V týchto dňoch k nim pribudli publikácie Listy zasväteným (ide o tri listy Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktoré boli vydané k Roku zasväteného života: Radujte sa, Skúmajte, Kontemplujte) a Ohlasujte (štvrtý list vydaný s väčším časovým odstupom po Roku zasväteného života). Knihy sú už v printovej forme nedostupné, preto sú týmto spôsobom sprístupnené čitateľom na stiahnutie v pdf formáte.

Tretím pridaným obsahom je kniha Zasvätený život a duchovné zosvetštenie, ktorej autorom je Luigi Guccini. Bola prílohou časopisu Zasvätený život v roku 2016 a naďalej je po nej dopyt. Neplánuje sa jej dotlač, preto ju KVRPS taktiež ponúka na stiahnutie.

Tieto, aj ďalšie dokumenty a materiály, nájdete na kvrps.sk.

-fc-