Trnavská univerzita ponúka študijný program profesionálneho sprevádzania counselling

Novovytvorený študijný program counseling rozvíja dlhoročné praktické a výskumné skúsenosti tímu odborníkov Katedry sociálnej práce Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý neustále monitoruje najnovšie trendy v oblasti Counselingu nielen doma, ale aj v zahraničí. Výsledkom je counseling ako profesijný študijný program, ktorý sa zameriava na prípravu odborníkov na základné sociálne poradenstvo. Je zostavený tak, aby umožňoval dosiahnuť rozvoj konkrétnych profesijných zručností identifikovaných a vyžadovaných partnerskými organizáciami programu.

Counselling je nedirektívna metóda sprevádzania

Counseling ako nedirektívna metóda sprevádzania sa vo svete úspešne rozvíja už desaťročia. Avšak devastačný dopad covidovej pandémie v posledných rokoch zviditeľnil intenzívny dopyt po tomto špecifickom pomáhajúcom prístupe a to predovšetkým v Spojených štátoch amerických, Spojenom kráľovstve, Taliansku a Rakúsku. Práve spolupráca s inštitúciami v týchto krajinách napomohla k intenzívnemu zdieľaniu skúseností pri koncipovaní vysokoaktuálneho študijného programu. Príprava odborníkov pre tento prístup v práci s klientmi vytvorí v budúcnosti predpoklady pre rozšírenie nových služieb podpory rodín a v neposlednom rade aj k vzniku takejto profesie aj na Slovensku.

Promo video nájdete na facebooku.

Viac informácií o tomto študijnom programe: https://tftu.sk/novy-program-counseling

Zdroj: TF TU