TV Lux uvedie film o Matke Róze Vůjtěchovej, zakladateľke sestier tešiteliek

Televízia Lux odvysiela počas februára dokumentárny film o zakladateľke Kongregácie sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho – Božej služobnici Matke Róze Vůjtěchovej, ktorej proces blahorečenia na diecéznej úrovni začal 19. 11. 2019 v Rajhrade, v Brnenskej diecéze. Film Tajomná radosť môžete sledovať v týchto termínoch:
2. 2. 2021 o 21:15
4. 2. 2021 o 01:10
6. 2. 2021 o 10:50
7. 2. 2021 o 22:00
8. 2. 2021 o 10:20

Sestry tešiteľky sú kontemplatívno-činná, zmierna kongregácia, ktorej poslaním je tešiť trpiaceho Spasiteľa v jeho smrteľnej úzkosti na Olivovej hore, na kríži a v jeho opustenosti vo svätostánku. Sestry obetujú všetky svoje kríže, ťažkosti, námahy, všetko čo ich zarmucuje a pokoruje s úmyslom podávať Bohu zmier, vynáhradu za ľahostajnosť a nevďačnosť ľudí, konať pokánie za svoje hriechy i hriechy iných. Odpovedajú na Ježišovu výzvu: „Smutná je moja duša až na smrť, ostaňte tu a bdejte so mnou!“ (Mt 26, 38) dennou modlitbou, rozjímaním a adoráciou pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. V noci vo štvrtok konajú adoráciu na pamiatku Ježišovej smrteľnej úzkosti od 23:00 -24:00 hod.

Špecifickou formou vonkajšej činnosti je starostlivosť o chorých a opustených ľudí, predovšetkým v ich príbytkoch cez agentúry domácej ošetrovateľskej  starostlivosti, ale aj práca v nemocnici, hospici, v sociálnych zariadeniach a  katechéze.

Na Slovensku prostredníctvom sr. Kristíny Gáboríkovej  a pátra Kamila Vanču bolo založené aj Laické spoločenstvo tešiteľov a tešiteliek Božského Srdca Ježišovho. Členovia (vyše 500) sa usilujú každodenné práce a utrpenia ochotne znášané a trpezlivo prijaté prinášať Bohu na zmier. Nezištne pomáhajú chorým a opusteným vo svojom okolí a tým sa snažia napomáhať spáse ich duší. V spolupráci so sestrami tešiteľkami vydávajú časopis Getsemani. V Bytči bolo dňa 6. septembra 2020 prijatých šesť nových členov do novovzniknutého spoločenstva.

Generálne vedenie kongregácie sídli v Brne, sestry tešiteľky pôsobia aj v Argentíne. Na Slovensku ich nájdete v Bratislave a Kežmarku a od roku 2016 v Žilinskej diecéze v Bytči, kde pracujú ako opatrovateľky v rodinách a v ADOS.

Viac o sestrách tešiteľkách nájdete TU a o živote Božej služobnice a procese blahorečenia TU.

Františka Čačková, OSF