Týdenní naslouchání Božímu slovu

Čtrnáct řeholníků a řeholnic z devíti řádů spojilo své síly v duchovním doprovázení účastníků internetových exercicií lectio divina.

Ve dnech 17. – 23. ledna 2021 se konaly v pořadí již 2. exercicie lectio divina online, tentokrát na téma „Panna Maria ikona spásy“. Organizovali je otcové pallotini jako jednu z evangelizačních akcí Centra Božího milosrdenství ve Slavkovicích. Této formy duchovních cvičení se zúčastnilo přes sto čtyřicet osob, žijících většinou v manželství, dále osamělí lidé, osoby zasvěceného života a několik kněží. Modlitbu způsobem lectio divina účastníkům přiblížil o. Martin Sedloň, OMI. „Víra znamená objevit působení Boha v našem životě, je to Boží slovo v nás a my jsme ve středu Božího zájmu stejně, jak to bylo v životě Marie,“ řekl o. Martin v úvodu k rozjímání evangelia.

Účastníky exercicií provázela skupina kněží a řeholních sester z Česka, Slovenska a Itálie, s nimiž mohli denně telefonicky hovořit a využít tak jejich uši a srdce otevřené k naslouchání. Tuto podobu duchovního doprovázení využilo 56 účastníků exercicií. O zkušenosti naslouchaní píše S. Doubravka Mazancova, KMBM: „Doprovázet účastníky těchto exercicií pro mě bylo velkou radostí a povzbuzením. V současné době, kdy máme jen omezené možnosti působit mezi věřícími, mi to otevřelo dveře k užitečné službě pro druhé. Stačilo k tomu málo – najít si čas a mít po ruce telefon. V intimní atmosféře telefonních rozhovorů jsem pak mohla ´zahlédnout´, jak si Bůh každou osobu vede jedinečnou cestou směrem k sobě. Doprovázející je pouze svědkem tohoto úžasného procesu, není jeho iniciátorem ani tvůrcem. Pokaždé, když vidím, jak Bůh v něčí duši působí, je to zároveň zdroj velkého povzbuzení i pro mne. Jsem také vděčná za každodenní večerní online setkání organizačního týmu. Umožnilo nám to společně pracovat na dobrém díle z různých konců světa a zároveň oživit vztahy s dalšími řeholníky, když se teď tak málo můžeme setkávat osobně.“

Programem exercicií byla dvě každodenní uvedení do modlitby na kanále YouTube, individuální meditace Božího slova a mše svatá přenášená z poutního kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích. Boží slovo bylo přenášeno online, což nám vyřešilo otázku všech koronavirových omezení. Mohlo tak přijít do domovů účastníků a nalézt místo v jejich srdcích přes všední pracovní a rodinné povinnosti. Ti, kteří se účastnili tohoto typu exercicií poprvé, se seznámili s novým způsobem modlitby, jiní mohli prohloubit svůj vztah se Slovem a všichni společně objevit pravdu, jak se Boží slovo „stává tělem“ a uskutečňuje se v jejich životě.

Jedna z účastníc napsala na závěr exercicií: „Bohu díky za vše, za zprostředkování Božího čtení Písma, Božího milosrdenství a lásky v atmosféře důvěry a autentické víry, velmi také děkuji za duchovní doprovázení. Úžasný byl celkový přístup v klidné atmosféře, skutečně mistrně zvolená návaznost a výběr témat. A vlastně se končilo novým začátkem a pokračováním být v kontaktu s Písmem a tím vstupovat do vztahu s Bohem.“   

Zahajovací přednáška a denní uvádění do modlitby jsou dostupné na kanále YouTube: lectio divina CZ. Díky tomu stále existuje možnost je využít a v libovolné době si individuální exercicie udělat doma.

Odkaz na dřívější exercicie v podobném duchu a propozice exercicií lectio divina v Duchovním Centrum na Vranově u Brna najdete na www.lectiodivina.cz 

O. Paweł Pruszyński, SAC a O. Tomasz Kazański, SAC