U bratislavských františkánov môžete vidieť historickú a 3D výstavu

Vo františkánskom Kostole Zvestovania Pána v Bratislave, ktorý je najstarším dodnes fungujúcim kostolom v hlavnom meste, otvorili v letných mesiacoch historickú a 3D virtuálnu výstavu veže a samotného chrámu.

Výstava, ktorú odborne zostavila historička umenia Alena Piatrová spolu s ďalšími odborníkmi, bude sprístupnená do konca augusta v čase od 10.30 do 16.00. V mesiacoch mimo letnej sezóny sa otvárací čas výstavy zúži.

Expozícia je rozdelená na viacero častí, ktoré sa nachádzajú v priestoroch spovednej chodby a v novootvorenej chrámovej klenotnici na poschodí. Súbor panelov prezentuje históriu a súčasnosť Rehole menších bratov františkánov na Slovensku i v Maďarsku.

„Hneď na to nadväzuje niekoľko vitrín, ktoré okrem známej sošky Jezuliatka s originálnymi textíliami ponúkajú aj viaceré kópie najstarších písomných dokumentov kostola a kláštora (napríklad zakladajúcej listiny kláštora či buly o udelení odpustkov pre návštevníkov kostola), ako i časť vzácneho pohrebného pluviálu,“ uviedol pre Katolícke noviny správca kostola Silvester Michal Poliak OFM. V rámci výstavy nájdete aj interaktívnu dotykovú plochu, ktorá návštevníkov podrobnejšie oboznámi s interiérom a exteriérom kostola.

V chrámovej klenotnici môžu zasa návštevníci zažiť spojenie dávnej histórie s najmodernejšími technológiami. „Je tam totiž umiestnená 3D virtuálna prehliadka, ktorá prostredníctvom špeciálnych elektronických okuliarov umožňuje virtuálne prejsť kostolom, kaplnkami, alebo si prezrieť zblízka interiér a exteriér veže s procesom jej rekonštrukcie,“ priblížil Silvester Michal Poliak.

Zdroj: TK KBS / Katolícke noviny / Ján Lauko