U košických bosých karmelitánok prebieha novéna pred slávnosťou Panny Márie z hory Karmel

Včera, 7. júla 2020 začala novéna pred slávnosťou Panny Márie z hory Karmel, ktorú môžete sledovať aj na YouTube kanáli. Počas deviatich dní do samotnej slávnosti, ktorá je 16. júla, bude kazateľom pri svätej omši o 18:00 poľský salezián o. Dominik Chmielewski a hlavným celebrantom o. Blažej Revický.

Dňa 16. júla, na slávnosť Škapuliarskej Panny Márie, budú okrem slávnostnej večernej svätej omše o 18:00 aj dve sväté omše dopoludnia (o 7:00 a o 9:00 hod.).

Ctitelia škapuliara, budú môcť byť prijatí počas novény v Košiciach do karmelitánskej rodiny prijatím svätého škapuliara po večernej svätej omši v dňoch 10. 7. a 15. 7., taktiež aj v deň slávnosti (16.7.) počas ranných svätých omší.

Sväté omše počas novény, prednášku i adoráciu je možné sledovať naživo, alebo z archívu na Youtube kanáli Farnosti Božieho milosrdenstva Košice – KVP.

-fc-