U minoritov bude otvorená výstava pri príležitosti Roka sv. Maximiliána

Rehoľa minoritov, Rytierstvo Nepoškvrnenej a Farnosť sv. Michala Archanjela v Karlovej Vsi pozývajú na otvorenie výstavy Životný príbeh sv. Maximiliána M. Kolbeho. Otvoria ju v predvečer jeho sviatku 13. augusta 2017 v Kostole sv. Františka v Bratislave – Karlovej Vsi.

Výstava súvisí so sviatkom sv. Maximiliána Kolbeho (14. augusta) a so stým výročím založenia mariánskeho apoštolského hnutia Rytierstvo Nepoškvrnenej (MI). Táto výstava bola pôvodne pripravená pri príležitosti Roka sv. Maximiliána pre Senát Poľskej republiky a na Slovensku bola prezentovaná vo februári v Poľskom inštitúte v Bratislave. Na sedemnástich paneloch s takmer stovkou dobových fotografií a sprievodným textom približuje najdôležitejšie momenty zo života tohto veľkého svätca.

Obsah a dramaturgiu výstavy priblíži pri otvorení výstavy Dariusz Żuk-Olszewski, autor slovenského knižného spracovania životopisu sv. Maximiliána Kolbeho s názvom Svedok bezhraničnej Lásky.

PROGRAM:
17:30 Fatimská jubilejná pobožnosť – spoločná modlitba za chorých
18:00 Slávnostná svätá omša
19:00 Otvorenie výstavy

Zdroj: TK KBS, minoriti
-fc-