U misijných sestier prebehla generálna vizitácia

7. septembra pricestovala z Ríma do Slovenskej provincie kongregácie misijných sestier služobníc Ducha Svätého sr. Maria Cristina Ávalos, členka generálneho vedenia, na vizitáciu v dňoch 7. septembra – 10. októbra 2018.

Čo to vlastne znamená vizitácia? Je to návšteva z generálneho vedenia, ktorá sa stretne so sestrami každej komunity provincie a svojou prítomnosťou ich povzbudí v sesterskej láske a v misijnej horlivosti.Sr. Maria Cristina postupne navštívila komunity v Nitre, v Kelči /Česká republika/, v Bratislave, v Melykute /Maďarsko/, v Budapešti /Maďarsko/ a v Ivanke pri Nitre. Sestrám venovala svoj čas a veľmi zaujímavým spôsobom ich povzbudila v ich nasledovaní Krista. Každá sestra mala tiež možnosť osobne sa s ňou stretnúť a podeliť sa o svojom prežívaní zasväteného života v našej misijnej kongregácii.  Čas spoločne strávený s ňou i so sebou navzájom bol  skutočne časom vzácnym a zároveň krásnym duchovným zážitkom.

Pripájame tiež pár osobných podelení sa sestier:

Sr. Bernadeta: „Generálna vizitácia bola milostivým časom, v ktorom som si znova hlbšie uvedomila krásu misionárskeho povolania a poslania. Tiež som zažila radosť zo spoločného života, spoločnej práce a spoločného ideálu, o ktorý sa každá sestra usiluje podľa svojich síl a schopností. Bol to tiež čas konfrontácie s vlastným svedomím.“

Sr. Alena: „Pre mňa to bol naozaj čas duchovnej obnovy. Veľmi ma oslovila myšlienka od Sv. Otca Františka: „Ježiš mocne hovorí: „Nové víno do nových mechov.“ Návyky  sa musia otvoriť novosti Ducha, Božím prekvapeniam.“ Prosili sme za každú z nás, aby nám Pán dal milosť otvoreného srdca, srdca otvoreného hlasu Ducha, ktoré vie rozlíšiť to, čo sa nemá meniť, lebo ide o základ, od toho, čo sa zmeniť musí, aby mohla prijať novosť Ducha Svätého. Bol to veľmi vzácny čas, ktorý verím, že je začiatkom niečoho nového – Božieho.

Sr. Katarína: Generálna vizitácia bola pre mňa takým časom zastavenia sa, vzájomného načúvania, spoločného  hľadania, otvorenia sa pre výzvy: bol to čas, keď som ja (ale i ostatné sestry v provincii) odložila všetko ostatné nabok, aby som načúvala sebe i spolusestrám či už v komunite alebo na spoločnom provinciálnom stretnutí a v neposlednom rade vizitátorke, ktorá nám tvorivým a reflektívnym spôsobom otvárala srdcia i mysle pre skutočnosti, ktoré nám stihla všedná každodennosť zastrieť. Bol to čas, v ktorom sme spoločne hľadali a objavovali naše spoločné túžby a vízie pre provinciu. Teraz ostáva výzva snažiť sa, nakoľko to je v našich silách, to, k čomu nás Boh počas tejto vizitácie pozval, aj uskutočnili.

Sr. Školastika: Téma generálnej vizitácie bola „Nové víno do nových nádob“. Mňa osobne oslovilo, obohatilo podelenie sa v mojej bratislavskej komunite a tiež  na ukončenie generálnej vizitácie – v komunite provinciálneho domu, kde bolo delenie sa v skupinách a potom spoločné. Som vďačná  sr. Marii Cristine za jej vedenie generálnej vizitácie, tiež trpezlivosť, porozumenie, lásku a pozornosť, ktorú nám preukázala, venovala. Keď sme sa tak delili, vzišlo kto všetko má podiel, vplyv na nás, na naše povolanie a tiež ako sme otvorení na nove výzvy a vnuknutia DUCHA SVÄTÉHO. Mne osobne pomohla reflexia na tému „NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH NÁDOB“. Na vínovej fľaši môžeme vidieť napísaný ROK, v ktorom bolo víno vyrobené. U mňa tá príprava vína začala rokom NARODENIA – 1956 – a DŇOM SV. KRSTU, keď PÁN vinice zasadil svoju ratolesť do zeme, do tohto sveta, aby rástla a prinášala dobré ovocie, dobré víno. Mnohí mali na tom účasť, vplyv, dali podmienky, aby som rástla. Najprv to bolo v úzkom rodinnom kruhu – náboženská výchova – a neskôr tiež v širšom kruhu – v škole, službe blížnym, v okolí, v komunite, atď. Som vďačná PÁNU BOHU na prvom mieste za to, že som Jeho dieťaťom, že si ma povolal, že smiem slúžiť Jemu v blížnych. Tiež ďakujem PÁNU BOHU za ľudí, ktorých som v živote stretla, ktorí mi akýmkoľvek spôsobom pomohli formovať sa: čistili, orezávali, aby som prinášala kvalitné ovocie, ktoré potom prechádza ťažkým, dlhým procesom, aby vzniklo dobré, kvalitné víno. Niekedy, keď mi to dobré víno došlo, podávala som, aké som po ruke mala. Víno, ktoré nebolo kvalitné, dobre spracované a bolo zle uchované, ktoré mnohým spôsobilo kyselinu, prišlo im zle z neho. Tých prosím o odpustenie a vyprosujem im z toho uzdravenie. Prosím PÁNA, aby mi pomáhal zachovať si dobré víno a tiež, aby som bola otvorená pre nové výzvy – vnuknutia od DUCHA SVÄTÉHO.“

Zdroj + viac fotiek: https://www.ssps.sk/