U verbistov v Ríme sa konalo priateľské stretnutie krajanov

Krajania žijúci a pracujúci vo Večnom meste sa v nedeľu 3. marca 2019 zúčastnili na spoločnom priateľskom stretnutí u bratov Spoločnosti Božieho Slova. Začalo sa svätou omšou. Po slávení stretnutie pokračovalo obedom v záhrade verbistov, počas ktorého ochutnali rôzne slovenské špeciality.

Hlavným celebrantom svätej omše bol Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, ktorý prítomných povzbudil aj svojimi zážitkami a skúsenosťami z tohtoročných Svetových dní mládeže v Paname a kládol im na srdce, aby sa navzájom podporovali v dobrom a v túžbe kráčať za Pánom.

Na stretnutí sa zúčastnil aj Marek Lisánsky, veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici, diplomatickí zamestnanci a viacerí kňazi a zasvätené osoby.

Foto: fc
TK KBS SKM, ts; ml