Ukončili prvú časť obnovy kláštora minoritov v Levoči

Kolaudačným rozhodnutím bola na konci roka 2020 ukončená prvá etapa obnovy starého kláštora minoritov v Levoči, ktorá sa začala v roku 2015 architektonicko-historickým výskumom.

Značná časť objektu bola dlhodobejšie nevyužívaná a výrazne sa zhoršoval jej stavebno-technický stav, dochádzalo k výraznému vlhnutiu prízemných a suterénnych častí (murivá, omietky, kamenné články), čo spôsobilo ich poškodenie zasolením s následným úbytkom hmoty pieskovcových výtvarných detailov a nástenných malieb v krížovej chodbe.

Dochádzalo k opadávaniu omietok, k ich výkvetom, ale aj rozpadávaniu samotných murív, ku korózii oceľových častí, poškodzovaniu exteriérových fasád. Stavebná a reštaurátorská obnova začala v roku 2019.

Obnovu finančne sumou takmer 825-tisíc eur podporilo Ministerstvo kultúry SR cez program Obnovme si svoj dom a Prešovský samosprávny kraj cez Výzvu pre región 2020 sumou takmer 150-tisíc eur.

Kláštor minoritov zo 14. storočia patrí k vzácnym historickým stavbám Levoče. Známy je gotickou krížovou chodbou, ale aj kapitulnou sieňou, refektárom, knižnicou a rajským dvorom. Krížovú chodbu zdobia vzácne fragmenty freskovej výzdoby. Budova kláštora je prepojená s gymnaziálnym Kostolom Panny Márie Kráľovnej anjelov.

História kláštora je spojená s minoritmi, jezuitmi, i premonštrátmi. V 19. storočí prevzal budovu štát, kláštor bol zanedbávaný, pozornosť sa venovala len škole. V roku 1935 spišský biskup Ján Vojtaššák budovu odkúpil od štátu a prestaval ju na malý seminár. V roku 1949 bola však budova poštátnená a sídlo tu našla Stredná pedagogická škola.

Spišskému biskupstvu sa budova vrátila v roku 1994 a do roku 2011 slúžila naďalej školstvu, avšak už cirkevnému, pretože tu začalo svoju činnosť Gymnázium sv. Františka Assiského a neskôr boli priestory využívané Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Obnova komplexu kláštora minoritov ešte nie je úplná, avšak obnovenými historickými priestormi je pripravená na sprístupnenie verejnosti a poskytuje vhodné priestory na výstavy a na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia.

TK KBS informoval Ľubomír Štefaňák
Foto: Tomáš Mária Vlček, OFMConv