Umučenie v 3D?

O Ježišovom utrpení nevieme veľa, zároveň však dosť na to, aby sme doň prenikli hlbšie. Evanjeliá svedčia, že ho nielen predvídal, ale mal o ňom vopred aj isté poznanie. Ak si dáme dohromady fakty o jeho umučení zo všetkých evanjelií, získame podrobný prehľad o skutočnostiach, ktoré musel pretrpieť: nevera, posudzovanie, zrada, depresívna agónia v Getsemani, zajatie, spútanie, opätovné vypočúvanie, falošné obviňovanie, fackanie, odsúdenie, predvádzanie, zapretie, vysmievanie, opľúvanie, korunovanie tŕním, bičovanie, ukrižovanie… Bolo toho viac než dosť.

Na základe evanjelií si môžeme rekapitulovať aj Ježišove slová a postoje vo vrcholnom momente našej spásy: počnúc neochvejnou trpezlivosťou s apoštolmi, cez dôstojné mlčanie pred mocnými tohto sveta, až po neprekonateľné gesto odpustenia z kríža.

Týmito faktami bývame takí pohltení, že nám už takmer neostáva odvaha zamýšľať sa nad tým, ako to asi všetko Ježiš prežíval. Čo sa odohrávalo v jeho vnútri… Nejako automaticky si hovoríme, že o tom evanjeliá mlčia, a preto by mohlo byť opovážlivé nad tým špekulovať.

Práve evanjeliá svedčia o tom, že Ježiš sa vo chvíľach najintenzívnejšieho utrpenia stotožňuje so slovami žalmistu, a to až dvakrát: Otče, do tvojich rúk porúčam… (Ž 31) a Bože môj, Bože môj… (Ž 22). Naša reflexia nad celými žalmami, ktoré evanjelisti iba naznačujú a ktoré celé mohli zaznievať v neustále modliacom sa Ježišovi, je už legitímnou cestou pre snahu o chápanie aj emotívnej dimenzie jeho utrpenia. Výrečným oknom do Ježišovho prežívania sú tiež Piesne o Pánovom služobníkovi. Cez ne sa môžeme takmer dotknúť toho, čo ním mohlo vo chvíľach najhlbšej osamotenosti a utrpenia hýbať. Toto prorocké videnie Izaiáša odhaľuje hnutia Ježišovho srdca až po najjemnejšie odtiene. Okrem Izaiáša nachádzame hlbokú víziu o vnútornom Ježišovom utrpení aj u ťažko skúšaného proroka Jeremiáša alebo iných starozákonných postáv. Duch Svätý sa postaral, aby to, čo sa pre stručnosť obsahu či krátkosť času pri spísavaní evanjelií nedalo vyjadriť, vyšlo najavo práve v Starom zákone. Už nie v zhustenej forme, zameranej na fakty, ale otvárajúc nám dimenzie nesmiernej hĺbky, výšky a šírky nielen Spasiteľových myšlienok a skutkov, ale i jeho emócií.

Dagmar Kráľová