Uplynulo 105 rokov od narodenia Božieho služobníka Alojza M. Chmeľa

Práve dnes, v stredu 17. októbra, si pripomíname 105. výročie narodenia Božieho služobníka Alojza M. Chmeľa. ktorý zomrel v roku 1939 ako 25-ročný v rímskej nemocnici v povesti svätosti po zápase s rakovinou štítnej žľazy. Narodil sa 17. októbra 1913 v Spišskej Starej Vsi. Ako 22-ročný odišiel do Rehole bosých augustiniánov a prijal meno brat Alojz Mária od Ukrižovaného Ježiša.

Po noviciáte v kláštore Santa Maria Nuova v Tivoli pri Ríme, na Vianoce 1936 zložil sľuby poslušnosti, chudoby, čistoty a štvrtý sľub poníženosti, no už o dva roky ako 25 ročný bohoslovec musel pre vážnu chorobu zanechať štúdiá. Zomrel 16. augusta 1939 vo veku nedožitých 26 rokov. Vynikal cnostným životom, vernosťou Božej vôli, trpezlivým znášaním utrpenia, ktoré obetoval za pápeža Pia XII. Jeho posledné slová boli: „Do Tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha!“

Telesné pozostatky tohto kandidáta blahorečenia sú uložené v rímskom kostole Chiesa di Gesù e Maria neďaleko námestia Piazza del Popolo v Ríme. Proces jeho blahorečenia začal v roku 1997 (9. 4. 1997). Rád bosých augustiniánov, ktorého bol brat Alojz členom, zastupuje v procese blahorečenia P. Gabriele Ferlisi OAD. „Budoval mosty porozumenia a solidarity, a nie múry rozdelenia. Pomáhal vidieť to krásne a dobré, čo rozosial Boh vo stvorenstve, žil a vyžaroval ľudskú a evanjeliovú hodnotu čistoty. Dokázal vidieť spásonosný rozmer utrpenia prijatého a prežívaného v spojení s Ježišom. A povolaný k zasvätenému a kňazskému životu v Ráde bosých augustiniánov vedel žiť charizmu so zápalom a pravdivosťou,“ povedal v rozhovore pred tromi rokmi.

Postulátor pripomína duchovnú sviežosť životného odkazu brata Alojza Máriu Chmeľa pre dnešok, osobitne pre mladú generáciu, ktorá často v dezorientácii nevie nájsť zmysel svojho života: „Brat Alojz všetkým naďalej poukazuje na osobu toho, ktorý nás zachraňuje i láka: na Ježiša Krista ukrižovaného a vzkrieseného. Naším želaním je, aby bol tento mladý rehoľník, slovenský bosý augustinián, stále viac známy a napodobňovaný a aby sa jeho proces blahorečenia urýchlil a pápež ho čím skôr vyhlásil za ctihodného,“ uviedol P. Gabriele Ferlisi OAD.

TK KBS, RV, ml; ml