Ústav pamäti národa hľadá nové materiály o násilnej likvidácii reholí

Pri príležitosti 70. výročia násilnej likvidácie reholí komunistickým režimom hľadá Ústav pamäti národa očitých svedkov a pamätníkov udalostí a to aj z radov zložiek zasahujúcich voči reholiam. Zároveň prosí príbuzných a priateľov prenasledovaných rehoľníkov, ktorí majú fotografický alebo listový materiál (napr. korešpondencie z väzenia, fotografie z čias komunistického režimu, denníky a i.), aby ho Ústavu pamäti národa poskytli k nahliadnutiu či archivácii. I malé svedectvo o bezpráví je dôležité pre pamäť národa.

Kontakt: Ústav pamäti národa, Miletičova 19, P.O.BOX 29, 820 18 Bratislava (Tel. kontakt: 02/593 003 32, 02/593 003 11)
Kontaktná osoba: František Neupauer, frantisek.neupauer@upn.gov.sk

Zdroj: upn.gov.sk