Ústav pamäti národa ocenil premonštráta Františka Vikartovského

Ústav pamäti národa (ÚPN) ocenil pátra Mariána Františka Vikartovského, O.Praem., Júliusa a Renátu Brockovcov. Ocenenie v podobe ďakovných listov a pamätných medailí im udelil pri príležitosti 36. výročia Sviečkovej manifestácie za aktívny odpor proti komunistickému režimu a podiel na obnove dodržiavania občianskych práv a náboženských slobôd.

Počas Sviečkovej manifestácie 25. marca 1988 na základe dohody so zvolávateľom manifestácie Františkom Mikloškom, ktorý predvídal, že ho štátna bezpečnosť v čase manifestácie zaistí, táto trojica prevzala zodpovednosť a počas pamätného zhromaždenia tisícov manifestujúcich odvážne začala na Hviezdoslavovom námestí spev štátnej a pápežskej hymny a následne modlitbu ruženca. 

Keď neskôr štátna bezpečnosť odhalila Ladislava Stromčeka pri telefonickom odovzdávaní informácií pre zahraničný rozhlas, traja ocenení boli ochotní nastúpiť na jeho miesto a prebrať túto mimoriadne riskantnú dlhodobú úlohu. V rokoch 1988 a 1989 podávali správy slobodným rozhlasovým staniciam na Západe prostredníctvom pátra Antona Hlinku. Všetci traja taktiež spoluorganizovali rôzne podpisové akcie a boli všestranne angažovaní v tzv. podzemnej cirkvi.

Ocenenie laureátom odovzdal predseda správnej rady ÚPN, Jerguš Sivoš v priestoroch Farského kostola sv. Martina v Holíči. Na slávnosti sa zúčastnil aj strahovský opát Daniel Peter Janáček, O.Praem. 

Páter Vikartovský, ktorý bol tajne vysvätený v sedemdesiatych rokoch za kňaza, skromne priznal, že ocenenie nečakal, ale prijíma ho s túžbou, aby to oslávilo Pána Boha a tiež, aby tu zostala pamäť národa.

Manželia Brockovci pri dvadsiatom výročí Novembra ´89 napísali knihu „Kým prišiel November“. Vyzval ich k tomu priateľ, ktorý im povedal, že ak tie veci, ktoré počas totality robili, nedajú na papier, príde doba, že ľudia nebudú veriť, že sa to naozaj stalo. Vyznali, že vďaka viere sa cítili aj v čase neslobody vnútorne slobodní a teda šťastní. O to viac cítili povolanie angažovať sa za náboženské práva a občiansku slobodu pre všetkých.

„Sme radi, že ÚPN sa venuje takejto práci, že oživuje a udržuje pamäť na veci, ktoré nám osobne zmenili život, a sú aj pre súčasnosť a súčasné generácie veľmi dôležité! O slobodu možno prísť veľmi ľahko Je pravda, že ak chcú byť ľudia šťastní, musia byť slobodní. Musia si strážiť pravú slobodu, aby ich tá sloboda nezničila. A k tej slobode je treba niekedy prejaviť aj odvahu a statočnosť,“ uviedol Brocka.

Jerguš Sivoš upozornil: „Jednou z úloh ÚPN je pripomínať ľudí, ktorí boli perzekvovaní, a tiež tých, ktorí svojou aktívnou činnosťou bojovali za obnovu občianskych slobôd, náboženských slobôd a môžeme povedať i humanizmu v širšom slova zmysle. Traja ocenení sa zapájali do aktivít tajnej cirkvi, ktoré nám navrátili slobodu. Chceme ich ako osobnosti nášho zápasu o slobodu pripomenúť aj širokej verejnosti.“

Páter Vikartovský na záver svojho poďakovania zacitoval vetu bývalého generálneho predstaveného jezuitov pátra Pedra Arrupeho: „Pamätajte, že aj v ťažkých časoch sa dá žiť povrchne!“ A František Vikartovský svoju výpoveď ukončil: „Nech sú akékoľvek časy, treba žiť presvedčivo, úprimne a opravdivo.“

Zdroje: ÚPN/www.faraholic.sk