Už druhý rok prednáša uršulínka o sv. Terézii od Ježiša

Od septembra 2016 prednáša na pokračovanie v bratislavskom Dome Quo vadis sestra Dominika Dufferová OSU. Cyklus prednášok bude ukončený v júni 2018 odprezentovaním 40. kapitoly z autobiografie svätej Terézie Veľkej.

Prekladu tohto diela predchádzalo nadchnutie sestry Dominiky ešte v čase totality, keď nebolo k dispozícii veľa kresťanskej literatúry. Český preklad ju tak zaujal, že zatúžila naučiť sa po španielsky, aby ho mohla čítať v origináli. Pre Rádio Lumen povedala: „Pán mi dal tú milosť, že som sa dostala do Peru ako misionárka a odtiaľ som si priniesla kompletné diela svätého Jána od Kríža a svätej Terézie od Ježiša.“ Prekladu diela svätej Terézie sa venuje už dlhšie.

Podklady z prednášok sú k dispozícii na stiahnutie na stránke domu Quo vadis.

-fc-