V Barcelone sa uskutočnilo sympózium o sprevádzaní mladých

Cirkev chce načúvať mladým, konkrétnym ľuďom, ktorí nie sú nejakými opakovacími papagájmi, od ktorých sa žiada podriadenosť. Týmito slovami sa uplynulý týždeň prihovoril na sympóziu v španielskej Barcelone kard. Lorenzo Baldisseri, generálny sekretár Biskupskej synody.
„‚Kráčal s nimi‘ (Lk 24, 15). Sprevádzať mladých ľudí k slobodnej odpovedi na Kristovo povolanie“ bol názov sympózia, ktoré je jednou z prípravných iniciatív dialógu medzi mladými a Cirkvou a prípravou na najbližšiu biskupskú synodu v októbri 2018. Podujatie pripravila Rada európskych biskupských konferencií CCEE v spolupráci so Španielskou biskupskou konferenciou a arcidiecézou Barcelony.

Slovensko na mládežníckom stretnutí v Barcelone zastupoval predseda Rady pre mládež a univerzity KBS žilinský biskup Mons. Tomáš Galis a ďalší štyria delegáti: Marek Varga za univerzity, Ondrej Chrvala za mládež, Ján Kušnír SVD za pastoráciu povolaní a Martin Michalíček za oblasť katechézy.
Zažiť synodálnu skúsenosť znamená podľa slov kardinála Baldisseriho „kráčať spoločne po tej istej ceste“ ako celok Cirkvi: „Pápež, biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, laici a laičky, mladí. S odvahou vstúpiť do diskusie, s túžbou otestovať vlastné presvedčenia a s vôľou propagovať vlastné skúsenosti.“ Mladým, ktorí sa zišli v Barcelone, ponúkol štyri priority so zreteľom na blížiacu sa synodu.
Po prvé, aby „synoda bola skutočne synodou“ a aby „sa všetci cítili byť interpelovaní, aby mohli predstaviť svoje presvedčenia, aby boli spokojní podeliť sa o svoje skúsenosti a vlastné riešenia“. Po druhé, aby „sa dosiahlo autentické načúvanie svetu mladých“. Treťou prioritou je výzva pre Cirkev, aby „vytvorila dôslednú diskusiu o svojej pastoračnej činnosti s mladými, overujúc si, čo funguje a čo nefunguje, a hľadajúc nové cesty“. Poslednú prioritu vyjadruje povzbudenie „snívať, prorokovať a riskovať vo svetle Ducha Svätého, vo svetle nových ciest“.

„Sympózium bolo originálne v tom, že bolo interdisciplinárne. Spájalo päť sektorov práce s mládežou, ktoré majú ako objekt záujmu toho istého mladého človeka, ale pristupujú k nemu z rôznych uhlov pohľadu – pastorácia mládeže, univerzitná pastorácia, pastorácia povolaní, školy a katechéza,“ povedal Ondrej Chrvala, jeden z účastníkov. Na sympóziu sa zúčastnili 4 kardináli, vyše 20 biskupov a 220 ďalších kazov a laikov z celej Európy.

V príspevkoch sa hovorilo o mladom, ktorého sprevádzame, o osobe sprevádzajúceho i o sprevádzaní samotnom. Medzi prednášajúcimi bolo aj viacero mladých ľudí s osobnými svedectvami o tom, čo spôsobilo v ich živote sprevádzanie a kto bol dôležitým svedkom pre nich v ich živote viery. Účastníci mali viacero možností zdieľania svojich skúseností v skupinkách, čo bolo o to obohacujúcejšie, že pochádzali z rôznorodých kontextov a neraz museli vysvetliť pozadie žitia viery v tých ktorých krajinách, kým sa začalo hovoriť o samotnom sprevádzaní, čo účastníkov veľmi obohatilo. „Zarazilo ma, ako v niektorých krajinách prenikla gender ideológia do spoločnosti. A z tých pozitívnych vecí ma povzbudilo predstavenie množstva projektov, ktoré fungujú veľmi dobre, ako napr. Tweetuj s Bohom, ide o interaktívny projekt Michela Remeryho pre mladých a on bol aj jedným z hlavných organizátorov tohto sympózia,“ povedal účastník sympózia Martin Michalíček.
V rámci sympózia bola aj poldňová návšteva baziliky Sagrada Familia s výkladom, ktorá bola zakončená svätou omšou s vešperami v samotnej bazilike.

zdroj: tkkbs.sk

-msk-