V Bobbiu oslávili 1400. výročie smrti sv. Kolumbána

V severotalianskom meste Bobbio sa dňa 31. augusta konala eucharistická slávnosť pri príležitosti osláv 1400. výročia smrti sv. Kolumbána. Slávenia liturgie, ktoré bolo súčasťou medzinárodného stretnutia kolumbánskych komunít, sa zúčastnil aj osobitný vyslanec Svätého Otca kardinál Angelo Scola, arcibiskup Milána.

Pri príležitosti tohto jubilea zaslal účastníkom osláv v mene pápeža Františka posolstvo vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. V liste zaslanom biskupovi diecézy Piacenza-Bobbio Mons. Giannimu Ambrosiovi píše o význame kláštora v Bobbiu, ktorý svätec založil a kde aj umrel:

„Záverečnou etapou pozemskej cesty svätého opáta bolo Bobbio: «Bobium civitas columbanensis». Kláštor, v ktorom žil posledné roky, až do svojej smrti, sa stal strediskom kultúry na úrovni Montecassina a dnes uchováva jeho telesné pozostatky. Aj v poslednej fáze svojej misie šíril duchovnú jednotu európskych národov bojujúc v prospech prekonania rozkolov spôsobených prítomnosťou ariánskej herézy v severnom Taliansku, ktorá rozbila jednotu medzi Longobardmi a biskupom Ríma.“

V posolstve tiež vyzdvihuje snahu sv. Kolombána o šírenie pokoja a bratstva medzi národmi Európy:

„Svätý Kolumbán, ktorého slovami Benedikta XVI. môžeme považovať skutočne za jedného z «otcov Európy» (porov. katechéza generálnej audiencie z 11. júna 2008), bol presvedčený, že v srdci Európy môže prebývať bratstvo medzi národmi jedine vtedy, ak existuje civilizácia otvorená voči Bohu. Jeho veľká kultúra, jeho duchovná energia a jeho morálny štýl nám jasne ukazujú kde čerpať, aby aj v našej dobe mohla taká civilizácia znovu prekvitať na európskom kontinente.“  

Sv. Kolumbán bol írsky mních, evanjelizátor ostrova a mnohých miest európskeho kontinentu. Obohatil Cirkev viacerých európskych krajín prvkami monastickej tradície čerpajúcej z tradičnej írskej spirituality, charakterizovanej blízkym vzťahom k prírode. Rozšíril v Cirkvi prax sviatosti pokánia súkromnou formou, oproti dovtedy používaným verejným formám pokánia. Narodil sa okolo roku 542 v írskom Navane a počas svojho života prešiel mnohé časti dnešného Francúzska, Nemecka, Rakúska a Talianska. Opátstvo v Bobbiu, založené v roku 614 sv. Kolumbánom, sa v stredoveku stalo jedným z hlavných centier vtedajšej náboženskej kultúry v Taliansku. Známe bolo svojou knižnicou a skriptóriom, čiže pracoviskom, na ktorom sa mnísi venovali ručnému  prepisovaniu kníh. Sv. Kolumbána, ktorý zomrel vo svojom kláštore v Bobbiu 23. novembra 615, si ako svätca ctia katolíci, anglikáni i pravoslávni.

Zdroj: RV-zk-