V Bratislave bude zádušná omša za zosnulého biskupa Milana Šášika, CM

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský bude dnes o 18:00 sláviť v Kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave zádušnú svätú omšu za eparchiálneho mukačevského biskupa Milana Šášika CM, ktorý zomrel minulý týždeň v utorok v Užhorode na Ukrajine. Lúčia sa s ním od nedele, pochovajú ho dnes v krypte v Katedrále Povýšenia sv. Kríža v Užhorode.

„Slovenská provincia Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul s kresťanskou nádejou oznamuje, že v pondelok 20. júla 2020 o 18:00 bude Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, sláviť zádušnú svätú omšu v Kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave, obetovanú za vladyku Milana Šášika CM, eparchialného biskupa gréckokatolíckej Mukačevskej Eparchie,“ pozýva Misijná spoločnosť.

Svätú omšu prinesú naživo TV LUX a Rádio LUMEN.

„Nakoľko v súvislosti s pandémiou COVID-19 je sťažená možnosť vycestovať na pohrebné obrady do Užhorodu, chceme Všemohúceho Pána, Darcu života, prosiť za spásu vladykovej duše aj v jeho rodnej vlasti,“ dodáva v ozname. Vladyka Šášik pochádzal z Lehoty pri Nitre a počas bohosloveckých štúdií vstúpil do Misijnej spoločnosti. Častokrát navštevoval Kostol sv. Vincenta de Paul v Bratislave.


Milan Šášik sa narodil 17. septembra 1952 v dedinke Lehota neďaleko Nitry. Počas teologických štúdií na CMBF v Bratislave tajne vstúpil do rehole lazaristov (Congregatio Missionis, založená sv. Vincentom de Paul). Kňazskú vysviacku prijal 6. júna 1976. Pôsobil vo viacerých farnostiach – ako kaplán v Leopoldove, Preseľanoch a v Stupave; ako administrátor v Banskej Belej, Antole, Vysokej pri Banskej Štiavnici, a tiež ako farár v Jacovciach. Hoci bol pôvodne rímskokatolík, živo sa zaujímal o východný obrad a stal sa tiež birituálnym kňazom (mohol celebrovať aj vo východnom obrade). V reholi zastával viacero služieb: bol magistrom novicov, provinciálnym asistentom a riaditeľom študentátu.

Po Nežnej revolúcii absolvoval vyššie štúdiá v Ríme, kde na Teresianum obhájil licenciát. Následne od roku 1992 začal pracovať na Apoštolskej nunciatúre v Kyjeve na Ukrajine, kde pôsobil šesť rokov. Okrem administratívnej práce často cez víkendy cestoval mnoho kilometrov, aby vypomáhal v pastorácii tam, kde bol nedostatok kňazov. Neskôr pôsobil ako farár v Perečíne na Zakarpatsku.

Pápež Ján Pavol II. ho 12. novembra 2002 vymenoval za apoštolského administrátora ad nutum Sanctae Sedis (teda dočasného) Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie a za titulárneho biskupa bononského. Biskupskú konsekráciu prijal v Ríme, na sviatok Zjavenia Pána, 6. januára 2003, spolu s Mons. Jánom Babjakom, prešovským arcibiskupom, a to z rúk Jána Pavla II. v Bazilike sv. Petra v Ríme.

V nasledujúcich rokoch sa mu podarilo konsolidovať pomery v mukačevskej eparchii, vytvoriť fungujúce riadiace štruktúry, zakladať nové farnosti a vybudovať veľký počet chrámov pre gréckokatolícke farnosti. Dňa 17. marca 2010 bol vymenovaný za eparchiálneho biskupa mukačevského. Zomrel 14. júla 2020 v nemocnici v Užhorode na Ukrajine.


Smútiacej Mukačevskej eparchii vyjadril kondolenciu po úmrtí jej duchovného pastiera kyjevsko-haličský vrchný arcibiskup Svjatoslav Ševčuk, hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Pomocnému biskupovi Mukačevskej eparchie vladykovi Nilovi Jurijovi Luščakovi OFM kondoloval aj mukačevský biskup latinského obradu Mons. Antal Majnek. Kondolenciu zaslal do Užhorodu aj predstaviteľ Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, mukačevský a užhorodský metropolita Feodor. Ku kondolujúcim sa pridal aj pápež František.

Mukačevskej eparchii vyjadrili sústrasť aj cirkevní predstavitelia Slovenska. K úmrtiu vladyku Milana Šášika, ktorý bol rodákom z Lehoty pri Nitre, kondoloval predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Ako predseda Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku vyjadril sústrasť spoločenstvu Mukačevskej eparchie prešovský arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak SJ, ktorý prijal biskupskú konsekráciu 6. januára 2003 v Bazilike sv. Petra spolu s vladykom Milanom a boli priateľmi už od čias teologických štúdií. Sústrasť a duchovnú podporu vyjadrili vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup i vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha.

TK KBS, RV, tk; ml

Foto: Postoj.sk / Pavol Rábara