V Bratislave sa rozlúčili so zosnulým saleziánom Štefanom Turanským

Zádušnú svätú omšu za zosnulého dona Štefana Turanského celebroval v Katedrále sv. Martina v Bratislave bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Spolu s ním koncelebrovali bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR František Rábek a saleziánsky vikár Peter Bučány.

V homílii salezián don Marián Valábek, SDB zdôraznil, že “Števko nebol bez chýb a mal veľmi veľa dobrých vlastností. Treba zaregistrovať najmä to, ako sa ho dotýkalo Božie slovo”. Zosnulý don Štefan Turanský nedávno preložil knihu Duša Kristova o známej modlitbe, ktorá sa modlí po svätom prijímaní. Don Valábek ju počas homílie venoval arcibiskupovi Zvolenskému.

PLNÉ ZNENIE zádušnej svätej omše v archíve a na Facebooku TV LUX.

Telo zosnulého saleziána uložili do saleziánskej hrobky na bratislavskom cintoríne vo Vrakuni. Pohrebné obrady viedol arcibiskup Zvolenský. Keďže don Turanský pochádzal zo srbskej Vojvodiny, jeho rodina, brat, švagriná a ich deti nemohli prísť kvôli koronavírusu na pohreb. Na obradoch bol prečítaný od nich list. “Zostalo mnoho nedopovedaného,” napísali.

Saleziánsky vikár Peter Bučány označil Štefana Turanského za detského a hravého. Tak si ho budú všetci pamätať. “Dokázal sa prihovoriť deťom i pubertiakom. Nechal sa viesť Božím Duchom,” povedal o ňom s tým, že jeho srdce bolo prívetivé a chápajúce. “Chápal silu hriechu, ale ešte viac silu milosti,” dodal Peter Bučány.

PLNÉ ZNENIE obradov na cintoríne vo Vrakuni na Facebooku Saleziánov don Bosca.

Krátky životopis zosnulého Štefana Turanského

Štefan Turanský sa narodil v slovenskej rodine v Selenči vo Vojvodine 11. septembra 1956. Po gymnáziu v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda v Ríme vstúpil v roku 1975 k saleziánom a 11. septembra 1976 zložil svoje prvé rehoľné sľuby. Prípravu na kňazstvo a teologické štúdia si vykonával v Turíne a v Ríme a po jej ukončení ho 27. júla 1985 biskup Dominik Hrušovský vysvätil na kňaza.

V roku 1990 prišiel pôsobiť ako salezián na Slovensko. Najdlhšie pôsobil v Žiline, kde bol aj direktorom komunity. V roku 2001 získal na RKCMBF UK v Bratislave doktorát z posvätnej teológie. Svoju doktorandskú prácu z oblasti zasväteného života publikoval pod názvom Krehkosť duchovného povolania (vydavateľstvo Don Bosco).

Bol tiež direktorom saleziánov študentov teológie v Bratislave, od 15. augusta 2005 do marca 2008 bol provinciálom slovenských Saleziánov dona Bosca. V marci 2008 bol na generálnej kapitule saleziánov zvolený za člena hlavnej rady, kde do roku 2010 pôsobil ako radca pre región Strednej a severnej Európy. V ostatných rokoch žil a pôsobil v saleziánskej komunite v Bratislave-Mamateyovej.

Zdroj: saleziani.sk