V Bratislave vznikla nová farnosť blahoslaveného Titusa Zemana

Z rozhodnutia bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského bola v sobotu 8. januára 2022, na sviatok blahoslaveného Titusa Zemana, počas svätej omše zriadená farnosť, ktorá bude zverená komunite saleziánov na Mamateyovej. Zasvätená bude bl. Titusovi Zemanovi.

Arcibiskup Zvolenský spolu s dekanom Jozefom Vedkertim vymenovali ulice, ktoré budú spadať pod túto farnosť. Nakoniec bol vymenovaný provinciálom saleziánov Jozefom Timkom hlavný správca farnosti. Stal sa ním don Dušan Vilhan, SDB. Za kaplána bol zvolený don Marián Valábek, SDB. Slávnosti vo farnosti predchádzala modlitba deviatnika k blahoslavenému Titusovi Zemanovi, ktorým vyprosovali milosti pre novú farnosť.

TK KBS, vkr; ml
Foto: Archiv Bratislavskej arcidiecezy; Osama Khan / Unsplash