V Čičmanoch sa uskutoční stretnutie zodpovedných za pastoráciu povolaní

Celoslovenský tím pre pastoráciu povolaní  organizuje v dňoch 16. – 18. apríla 2015 formačno-pracovné stretnutie s ústrednou témou  ZASVÄTENÝ ŽIVOT  V CIRKVI DNES: EVANJELIUM, PROROCTVO, NÁDEJ v podaní br. Krišpína Vladimíra Nociara OFMCap. Počas stretnutia sr. Júlia Salašová OSF predstaví EXPO povolaní, ktoré bude súčasťou programu Národného stretnutia mládeže, ktoré sa uskutoční v auguste v Poprade – P15. Obsahom pracovnej časti stretnutia bude zdieľanie skúseností z práce s katechézami vypracovanými na Čistý rok a impulz k projektu Radosť – verné áno.

Stretnutie sa uskutoční v penzióne Bystrík v Čičmanoch a zúčastnia sa ho koordinátori pastorácie povolaní, formátori a tí, ktorí sprevádzajú mladých v povolaní.

-ms-