V Čičmanoch sa začína provinciálna kapitula redemptoristov

V Čičmanoch sa dnes začína II. riadna provinciálna kapitula Provincie Bratislava – Praha. Súčasťou programu sú hodnotiace správy za ostatné štvorročie a voľba nového vedenia provincie. Kapitula je zhromaždením všetkých členov s doživotnými sľubmi a delegátov za formačnú komunitu, ako aj laikov spojených s misijnou činnosťou rehole.

Na kapitule budú prednesené správy provinciálneho predstaveného, vedúcich jednotlivých sekretariátov, rektorov domov a vydavateľstva Slovo medzi nami. V ďalšej časti programu sa bude voliť provinciálny predstavený, vikár provinciála a členovia riadnej i mimoriadnej konzulty. Hosťom kapituly je P. Brendan Callanan CSsR, ktorý predstaví Apoštolský a reštrukturalizačný plán Konferencie Európa.

Mediálny tím redemptoristov