V diecéznej svätyni v Smižanoch sa modlili za duchovné povolania

V dňoch 21. a 22. mája 2021 sa uskutočnil v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva víkend modlitieb za duchovné povolania.

Duchovný program sa začal modlitbovým bdením. Slávnostnej svätej omši predsedal páter Vladimír Peklanský, SAC. V homílii sa zhromaždeným veriacim prihovoril cez osobné svedectvo svojho duchovného povolania a poukázal na potrebu žiť dobrým príkladným životom. Povzbudil veriacich, aby ďakovali za dar viery a modlitbu za tých, ktorí nás osobným svedectvom priviedli k Pánovi.

Počas eucharistickej poklony Kristovi sprevádzanej spevom, rozjímaniami svätého Vincenta Pallottiho – zakladateľa pallotínov, tiež pri modlitbe posvätného Ruženca za povolania zídené spoločenstvo veriacich vyprosovalo spoločne nové duchovné kňazské a rehoľné povolania.

V sobotu sa uskutočnilo stretnutie Združenia katolíckeho apoštolátu (ZKA). Na stretnutie medzi laikov a zasvätených prijali pozvanie hostia páter Zenon Hanas, SAC, predstavený Provincie Krista Kráľa Spoločnosti katolíckeho apoštolátu a páter Vladimír Peklanský, SAC.

Odznela prednáška o rehoľnom habite ako o spôsobe osobného svedectva zasväteného života, tiež o potrebe nosenia posvätených kresťanských znakov na sebe ako symbol a nástroj rastu, záväzku a svedectva života kresťana.

Páter Hanas sa poďakoval ZKA za pomoc pri organizovaní sviatku Božieho milosrdenstva ako aj príkladnú spoluprácu laikov s kňazmi. Svojou prítomnosťou a príhovorom povzbudili zídené spoločenstvo členov ZKA. Stretnutie prebiehalo už aj prezenčnou formou za prísnych pandemických opatrení a zároveň bolo premostené s účastníkmi v online priestore.

O tretej popoludní nasledovala pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu, po ktorej nasledovala slávnostná svätá omša s obradom obliečky do duchovného rúcha pallotínskeho novica Jakuba. Pri tejto veľkej udalosti kandidát Jakub obdržal rehoľný habit pallotínov.

Svätú omšu celebrovali kňazi pallotíni pôsobiaci na rôznych častiach Slovenska spolu s predstaviteľmi vedenia pallotínskej Provincie Krista Kráľa do ktorej patria aj pallotíni pôsobiaci na Slovensku.

V minulosti kandidáti zo Slovenska prichádzali na formáciu do Poľska, kde prijímali taktiež svoju obliečku. Teraz sa uskutočnila formácia a aj obliečka nových duchovných povolaní už priamo na Slovensku. Do komunity pallotínov okrem kňazov, zasvätených a sestier pallotíniek patria aj laici. Od roku 2015 sú viacerí členmi ZKA.

„Aj v tejto formácii môžu rásť nové duchovné povolania. Pallotínska spolupráca sa v posledných rokoch rozvíja aj na Slovensku, začala kandidatúra nových povolaní aj spolupráca s angažovanými laickými spolupracovníkmi. Toto je ovocím rastu a Božej milosti aj v Spoločnosti katolíckeho apoštolátu“, takto povzbudil prítomných aj páter Hanas.

„Aj pre nás laikov bol tento víkend veľmi obohacujúci, nakoľko sme si mohli nanovo uvedomiť, aká veľká je potreba neustálej modlitby za všetky Bohu zasvätené osoby, či už tie, ktoré sa pre službu Bohu ešte len rozhodujú, ale rovnako aj za tých, ktorí už Bohu a ľuďom obetavo slúžia, uviedla Barbora Jarinová, členka ZKA.

Zdroj: TK KBS
Foto: Tomáš Šuba