V Dunajskej Lužnej si pripomenuli súdny proces s P. Akvinasom

V kláštore sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej si 22. novembra členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska, bratia dominikáni a sestry dominikánky pripomenuli 65. výročie verejného súdneho procesu v Dolnom Kubíne, v ktorom bol odsúdený na doživotie za vyspovedanie členov Bielej légie kňaz-dominikán P. Akvinas Juraj Gabura OP. V tom čase sa ukrýval u rodiny Kováčovej v Dlhej nad Oravou, ktorej členovia boli tiež odsúdení.

Páter Akvinas má v súčasnosti takmer 103 rokov (narodený 17. januára 1915) a od začiatku novembra žije na odpočinku u sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej.

Svätú omšu pri tejto príležitosti celebrovali dominikáni P. Dominik Letz, P. Pius Majerovič, P. Lukáš Žilák, P. Pavol Kytka a P. Akvinas Gabura. Po sv. omši bola P. Akvinasovi odovzdaná medaila za utrpenie spôsobené komunistickým režimom a symbolická väzenská čiapka. Napokon bol premietnutý film Akvinas a prítomným sa krátko prihovoril aj sám P. Akvinas a udelil im svoje kňazské požehnanie.

Zdroj: tkkbs.sk

-msk-