V kláštorných schránkach to po pol roku znova zamodrelo. Vyšlo nové číslo časopisu Zasvätený život.

Časopis Zasvätený život vychádza dvakrát do roka a v týchto dňoch sa dostáva k našim čitateľom jeho druhé číslo. Popri kvalitných textoch formačného charakteru sú v ňom príspevky zo života Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.

Redaktor Štefan Turanský, SDB sa v príspevku Dar vernosti a radosť vytrvalosti v povolaní venoval novému dokumentu, ktorý koncom apríla 2020 s týmto názvom vyšiel vo Vatikáne. Keďže sme v auguste jeho náhlou smrťou prišli o vzácneho človeka, kolegu z redakcie a jedného z iniciátorov vzniku časopisu Zasvätený život, chceme mu vysloviť „Vďaka!“ za všetko, čím bol jeho život pre nás darom a v čom nás povzbudzoval k vernosti a radosti vytrvalosti v povolaní, ktoré každému z nás Boh zveril.

Keď je manipulátor na čele komunity; ako si pomôcť a čo robiť, keď mobil používame viac ako by sme chceli; ako riešiť zle adaptované popieranie; výročie slovenských piaristov, či príprava na jarný zber liečivých rastlín, to sú ďalšie témy tohto čísla.

Časopis vychádza 2x ročne a môžete si ho objednať na distribucia@kvrps.sk. Archív čísel možno nájsť na webovej stránke Zasvätený život.

Františka Čačková, OSF