V Krakove sa znova otvára Škola formátorov pre rehoľných a diecéznych kňazov

Poľskí salvatoriáni v spolupráci s mnohými odborníkmi a pod záštitou Komisie pre duchovenstvo pri Poľskej biskupskej konferencii zanedlho otvárajú už desiatykrát Školu formátorov pre rehoľných a diecéznych kňazov. Je to komplexný a dobre premyslený kurz určený najmä pre formátorov, ale môžu sa ho zúčastniť aj iní kňazi v rámci svojej permanentnej formácie. Ďalšia dvojročná Škola formátorov v Krakove sa začne na jeseň. Prihlásiť sa je potrebné do 15. 5. 2022.

Škola pozostáva z 12 týždňových stretnutí v priebehu 2 rokov. Formácia sa deje na troch úrovniach: prednášky, lectio divina a skupinové workshopy. S trochou skúseností s poľštinou a ochotou ďalej sa v nej zdokonaľovať
je Škola dobrou príležitosťou aj pre kňazov na Slovensku, kde už máme niekoľkých absolventov tohto programu.

Salvatoriáni posielali do seminárov a reholí v Poľsku list s pozvánkou a podrobnejšími informáciami. Záujemcom tieto materiály poskytne na požiadanie dominikán brat Reginald Adrián Slavkovský (adikregi(at)gmail.com).

O ukončení predchádzajúcej Školy si môžete prečítať krátku správu a na túto tému je pripravený aj formačný príspevok na stránke zasvatenyzivot.sk.

Stručné zhrnutie:
Miesto: Centrum Formacji Duchowej, Salwatorianie, ul. św. Jacka 16, 30-364 Kraków, Poľsko
Čas: jeseň 2022 – leto 2024
Pre koho je Škola určená: rehoľní alebo diecézni kňazi so súhlasom svojho predstaveného
Cena: približne 2000 Eur

Reginald Adrián Slavkovský, OP