V Lomničke sa dá športovať už aj na ihrisku

Od začiatku mája sa v Lomničke tešia z vynoveného ihriska. Staré betónové ihrisko vďaka finančnej pomoci Nemeckej grantovej organizácii Renovabis a sponzorským darom dobrodincov v darcovskej kampani obliekli do nového, krajšieho a v prvom rade bezpečnejšieho šatu.

Oprava ihriska sa realizovala v dvoch fázach:

Prvá fáza začala v lete 2017 a bola časovo aj pracovne náročná. Počas nej bolo potrebné vyrezať a rozbiť poškodené časti betónového povrchu a nanovo ich zabetónovať. Tejto úlohy sa ujal miestny kaplán o. Martin Pasiar a žiaci SOŠ v Lomničke a farár o. Štefan Hrbček, so svojimi bohatými skúsenosťami zvárača, prizváral železnú konštrukciu na mantinely. Práce na obnove ihriska sa počas zimy prerušili.

V renovácii sa pokračovalo v tomto roku. Táto fáza bola omnoho rýchlejšia a kratšia. Nový umelohmotný povrch Bergo položili pracovníci firmy Centaury Plus s.r.o. za jeden deň a ihrisko je už teraz pripravené k bezpečnému používaniu. Chlapci ho okamžite vyskúšali, lebo priam pozýva k športovaniu.

školské sestry z Lomničky
-fc-