V Modre sa uskutočnil seminár pod vedením profesora Hansa Zollnera

V dňoch 20. – 23. Februára 2014 v priestoroch Kongresového centra Harmónia  v Modre, prebiehal seminár na tému: Sprevádzať, viesť v zasvätenom živote a antropologické  pohľady na súčasné výzvy pre zasvätený život.” Prednášky viedol Profesor Hans Zollner, SJ; Rektor Inštitútu  psychológie na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme.

Zúčastnilo sa ho 90 sestier, približne z 30 rehoľných spoločenstiev Slovenska. Seminár bol súčasťou projektu Internoviciátu ženských reholí pod vedením Teologicko-spirituálnej komisie,  pri Konferencii vyšších predstavených ženských reholí.

Profesor Zollner ponúkol zúčastneným  ucelený a jasný pohľad na  zmeny v spoločnosti, ktoré sú súčasne naliehavou výzvou pre nové, adekvátne prvky vo formácii ku kňazstvu a zasvätenému životu.   Zdôraznil, že nová éra potrebuje novú generáciu pastierov, pozitívny pohľad na schopnosti a charizmy mladých,  vzájomnú  úctu, otvorenosť na diskusiu, medzivednú spoluprácu vo formácii a chápanie vnútorného prežívania, veľmi  praktický formačný systém, ľudský, duchovný, intelektuálny, pastoračný a komunitný.

Ďalej objasnil  metodológiu  dozrievania  a formačné aspekty kresťanskej antropológie, ktoré napomáhajú rásť vo vnútornej slobode podľa vzoru Ježiša Krista, dozrievať v rovnováhe a harmónii  ľudského a duchovného rozmeru osobnosti a  rovnováhe rôznych životných aspektov, ako je duchovný život, naše telo, správna pozornosť na emócie, naše  potreby, vzťahy, spoločenstvo, rodina, priatelia, úsilie a rast v milosti, realizmus a nádej,  zodpovednosť  a úprimnosť  voči vlastnému životu. Umožnil nám nazrieť do vzťahu medzi spiritualitou a terapeutickým procesom s potrebou citlivého prístupu ich prepojenia v  sprevádzaní.

Ponúkol veľmi relevantný pohľad na aktuálne problémy sexuálneho zenužívania mladitvých. Predstavil  Centrum ochrany mladistvých preventívneho charatkeru,  ktoré koordinuje pápežská Gregorova univerzita v niekoľých krajinách sveta s možnosťou odborného vzdelávacieho formačného on-line programu o ochrane pred sexuálnym  zneužívaním mladistvých, ktorý je určený pre pastoračných pracovníkov.

Tento čas bol veľkou príležitosťou  spoločne objaviť krásu a radosť, výzvy, hodnotu toho, čo robíme, keď sprevádzame ľudí na ich ľudskej a duchovnej ceste, pretože oboje sa vzájomne stretáva  v jednej osobe.

 

Zuzana Šimková