V Poľsku blahorečili 10 alžbetínok, umučených sovietskou armádou v r. 1945

V sliezskom Vroclave v sobotu 11. júna blahorečili skupinu desiatich mučeníčok, rehoľných sestier alžbetínok, zabitých v roku 1945 sovietskymi vojakmi. V mene pápeža Františka slávnosti predsedal prefekt Dikastéria pre kauzy svätých kard. Marcello Semeraro.

Desať rehoľníčok z Kongregácie sestier sv. Alžbety sa stalo terčom násilia vedeného nenávisťou k viere. Sestry, ktoré slúžili najmä chorým a starým ľuďom, boli zabité vojakmi Červenej armády na konci Druhej svetovej vojny na rôznych miestach od februára do mája 1945. Niektoré z nich boli vojakmi brutálne trýznené a znásilnené. Veriaci ich okamžite považovali za mučeníčky a ich hroby sa stali cieľom pútí.

V skupine blahoslavených alžbetínok je deväť poľskej národnosti a jedna nemeckého pôvodu. Sú to sestry Paschalis Jahnová, Edelburga Kubitzkiová, Rosaria Schillingová, Adela Schrammová, Sabína Thienelová, Sapientia Heymannová, Adelaida Töpferová, Melusia Rybková a Acutina Goldbergová. Nemeckej národnosti bola sestra Felicitas Ellmererová. Dekrét umožňujúci blahorečenie schválil pápež František 19. júna 2021.

Sestra Paschalis Jahnová bola vojakmi Červenej armády zabitá v českom Sobotíne, kam sa presunula v poslušnosti voči rehoľným predstaveným v snahe uniknúť pred armádou.

Sr. Paschalis a jej spoločníčky
Sr. Paschalis a jej spoločníčky
Kard. Semeraro: Zoči-voči násiliu svedčia o Božej milosrdnej láske

Kardinál Semeraro pri slávnosti vo Vroclavskej katedrále pripomenul aj slová sv. Jána Pavla II., keď v homílii povedal:

„Mohli by sme povedať, že prostredníctvom svätého života a príkladnej mučeníckej smrti Paschalis Jahnovej a jej spoločníčok chcel Pán povedať (…): „Si pre mňa milovaným ľudom, tvojou nádejou je moja vernosť, neopustil som ťa a nikdy ťa neopustím. Nič si od teba neberiem, lebo nehľadám nič iné než tvoju náklonnosť, tvoju oddanosť, tvoju lásku“.

Svätý Ján Pavol II. hovoril o tejto milosrdnej Božej láske počas svojej poslednej cesty do Poľska. Povedal: «Posolstvu milosrdnej lásky musíme dať zaznievať s novou silou. Svet potrebuje túto lásku. Nastala hodina, aby sa Kristovo posolstvo dostalo ku všetkým: osobitne k tým, ktorých ľudskosť a dôstojnosť sa zdajú byť stratené v tajomstve neprávosti (mysterium iniquitatis). Nadišla hodina, aby posolstvo Božieho milosrdenstva vlialo do sŕdc nádej a stalo sa iskrou novej civilizácie: civilizácie lásky» (Błonie Park – Krakov, 18. augusta 2002).

Nové blahoslavené mučeníčky nám ukazujú, že prostredníctvom konkrétnych gest nezištnej lásky, obetavosti a vernosti možno budovať pokoj, povedal kardinál Semeraro:

„Ich mučeníctvo nám dáva zamyslieť sa nad okolnosťami, ktoré zažívame dnes, v Európe 21. storočia. Sú to okolnosti, pri ktorých, zoči-voči scénam páchaného násilia, krutosti a neoprávnenej nenávisti, cítime potrebu živiť túžbu po mieri a budovaní svornosti gestami lásky, otvorenosti, prijatia a pohostinnosti. (…)

Pokoj sa buduje prostredníctvom konkrétnych skutkov nezištnej lásky, slúžime mu prostredníctvom obetavosti a vernosti, keď sa od nás žiada, aby sme sa starali o druhých. Toto je konkrétna odpoveď, ktorú môže popri modlitbe ponúknuť každý z nás tvárou v tvár toľkej krutosti, barbarstvu a nespravodlivosti, ktorých sme svedkami. V tomto sú pre nás nové blahoslavené veľkým príkladom.“

Zdroj: VaticanNews, zk, jb