V Ríme otvorili saleziánky dom pre utečencov

Na sviatok Panny Márie Ružencovej bol na pozemku Hlavného domu Inštitútu dcér Márie Pomocnice v Ríme posvätený dom, ktorý bude slúžiť pre utečencov. Bol zasvätený blahoslavenej Laure Vicuňovej, ktorá so svojou rodinou emigrovala z Chile do Argentíny, kde hľadala pomoc a lepšiu budúcnosť.

Generálna predstavená Yvonne Reungoat, prítomná pri otvorení domu, pripomenula slová pápeža Františka zo septembra minulého roku: „Obraciam sa na farnosti, na rehoľné komunity, na kláštory a európske svätyne počnúc Rímskou diecézou, aby prejavili konkrétnosť Evanjelia a prijali rodiny utečencov. Je to konkrétne gesto prípravy na Rok milosrdenstva.“ Ako vyjadrila v príhovore cítili sa osobne oslovené týmito slovami a hneď hľadali, v akých priestoroch by mohli niekoho prichýliť. Keďže priestory v Hlavnom dome nezodpovedali štátnym predpisom pre prijatie utečencov, zrodila sa myšlienka postaviť im dom v záhrade generálneho domu, obetujúc nejaký priestor a peniaze.

Dom môže prijať dve menšie rodiny alebo skupinu mladých ľudí. Nateraz v ňom bude ubytovaná jedna africká rodina – manželia s dieťaťom, ktorá začne proces integrácie v Taliansku.

-msk-