V Ríme sa stretla pracovná skupina redemptoristov Partnerstvo v misii

11. júna 2016 sa v Ríme stretla pracovná skupina Partnerstvo v misii, ktorá je orgánom reprezentujúcim európskych redemptoristov a laických partnerov v misii. Stretnutie sa konalo v kláštore San Gioacchino. Na stretnutí sa zúčastnili P. Martin Huk C.Ss.R., Daniel Primo a Henrietta O Meara.

Na stretnutí prebehlo hodnotenie záverov konferencie, ktorá bola v decembri 2015 v Madride. Konštatovalo sa, že jednotlivé jednotky spolupracujú v misii s laickými spolupracovníkmi na rôznych úrovniach. Predstavení jednotiek sú pozvaní zhodnotiť  prítomnosť laikov v jednotlivých sekretariátoch vo svojej jednotke. Pracovná skupina diskutovala aj o navrhovanom dokumente pre generálnu kapitulu, ktorá bude koncom roka v Thajsku.

Zdroj: redemptoristi.sk; -rd-