V Ríme zavŕši Únia generálnych predstavených Jubilejný rok

Medzinárodná únia generálnych predstavených ženských reholí (UISG)  na svojom XX. zhromaždení, ktoré sa bude konať v Ríme v dňoch 9. – 13. mája, uzavrie Jubilejný rok UISG 1965 – 2015. Pri tejto príležitosti bude prezentovaná kniha  Zasvätené v Cirkvi pre svet, ktorá opisuje prvých 50 rokov histórie Únie, pripomína najvýznamnejšie udalosti  pre zasvätený život ženských inštitútov od Druhého vatikánskeho koncilu po súčasnosť a predstaví  konkrétne tváre rehoľníčok, ktorých  život bol významným proroctvom a svedectvom. Plenárne zhromaždenie sa ukončí 13. mája svätou omšou, ktorej bude predsedať kardinál João Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.

zdroj: agensir.it

-ms-