V roku 2019 sa budú konať semináre Otcovo srdce aj špeciálne pre kňazov a zasvätených

Seminár pre rehoľné sestry a zasvätené ženy sa bude konať 24. – 29.júla 2019 na Velehrade pod vedením Janky Jaššovej, zasvätenej panny zo Žilinskej diecézy, a slovenského tímu.

Seminár pre kňazov, bohoslovcov a rehoľných bratov sa bude konať v Dome prijatia pre rodiny Rodinkovo v Belušských Slatinách 8. – 13. septembra 2019. Seminár budú viesť manželia Robert a Vicki de Hoxar z Anglicka so slovenským tímom. Kapacita účastníkov tohto seminára sa doplní o vedúcich a služobníkov zo zahraničných komunít (aj laikov).

Informácie a prihlasovanie možno nájsť na stránke www.seminarotcovosrdce.sk v sekcii „Kalendár“.

Semináre Otcovo srdce sa na Slovensku konajú už jedenásť rokov pod vedením manželov Hoxarovcov a slovenského tímu služobníkov. Seminár je zameraný na zakúsenie Božej otcovskej lásky, odpustenia a prijatia; zakorenenie v identite Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Program tvoria vyučovania plné osobných svedectiev a modlitby za účastníkov.

„Vrelo odporúčam tento kurz Otcovo srdce kňazom, bohoslovcom a veriacim a všetkým jeho účastníkom zo srdca žehnám,“ povedal o seminári prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ.

Eva Petrovičová