V Santiagu de Chile sa stretli klauzúrne sestry s väzenkyňami

Asi šesťdesiat klauzúrnych sestier zo šiestich inštitútov, ktoré majú kláštor v Santiagu de Chile, sa dňa 22. mája na sviatok Najsvätejšej Trojice stretlo tiež s „klauzúrnymi“ iného typu, s väzenkyňami z väzenského centra v San Joaquím, pri príležitosti Roka milosrdenstva. Mníšky mohli na jeden deň opustiť svoju klauzúru, aby sa mohli zúčastniť na svätej omši, a tak mohlo prísť k prekvapivému stretnutiu. Svätej omši predsedal arcibiskup kardinál Ricardo Ezzati, ktorý podčiarkol výnimočnosť tejto udalosti a pokračoval: „Klauzúrne mníšky sú zdvihnutými rukami mesta k nebu, aby sa prihovárali za nás všetkých, najmä za tých, ktorí trpia najviac.“ Poukázal na krásu tohto dňa: „Stretnutie, cez ktoré sestry, ktoré každý deň kontemplujú tvár Boha v modlitbe, môžu ho kontemplovať aj v tvárach ľudí, ktorí trpia, ktorí prechádzajú ťažkým obdobím svojho života.“ Niektoré mníšky na záver svätej omše tancovali na pieseň k Panne Márii spolu s väzenkyňami, iné sa zase venovali hosťom väzenia. Matka Mária Rosa, bosá karmelitánka, podčiarkla fakt, že stretnutie, ktoré sa uskutočnilo práve na slávnosť Najsvätejšej Trojice, im pomohlo znovu si silno uvedomiť, že Boh prebýva v duši každého. „Bola to milosť podeliť sa v tento deň s väznenými ženami, dať im pocítiť, že sú našimi sestrami, precítiť ich bolesť a ich radosť, že sú akoby jedna z nás.“

-ms- zdroj: agensir.it