V španielskej Gerone boli blahorečené tri rehoľné sestry mučeníčky

Cirkev má tri nové blahoslavené. Ide o španielske rehoľné sestry z Inštitútu svätého Jozefa, zavraždené pre vieru počas španielskej občianskej vojny v roku 1936. Slávnosť blahorečenia sa konala 5. septembra v meste Gerona v Katalánsku, kde pápeža zastupoval kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých.

Sestra Fidela Ollerová, sestra Josefa Monrabalová Mantaner a sestra Facunda Margenatová boli tri sestry Inštitútu svätého Jozefa v Gerone, založeného v roku 1870 ctihodnou Maríou Gayovou Tibau. Rozhodli sa zasvätiť celý svoj život chorým. V nich videli tvár Ježiša na kríži. Tri jednoduché sestry, „ženy z ľudu“ bez politickej misie v mysli – povedal kardinál Amato -, boli zapojené do krvavého prenasledovania kresťanov, ktoré postihlo Španielsko v lete roku 1936, pri ktorom bolo zabitých viac ako desaťtisíc katolíkov, vrátane viac ako šesť tisíc biskupov, kňazov a rehoľníkov. V tomto čase bolo zničených viac ako 70% španielskych kostolov.

Život a dôvod mučeníckej smrti nových blahoslavených približuje prefekt Kongregácie pre kauzy svätých nasledovane:

„Slúžili Pánovi a slúžili ľuďom v núdzi. Zmierňovali utrpenie chorých láskou, akú majú matky ku svojim chorým deťom. Pomáhali blížnym doma alebo v nemocnici. Robili to s obetavosťou a radosťou. Neboli hrozbou pre nikoho. V auguste 1936 nepriateľ Boha a ľudstva vstúpil do myslí a sŕdc zlých mužov s jedom nenávisti a ničenia, aby potlačili a zlikvidovali tých, ktorí v španielskej Cirkvi a v spoločnosti robili dobro. Otcov a matky rodín, mladých i starých, ale predovšetkým rehoľné sestry, seminaristov, kňazov a biskupov. Tieto tri sestry boli medzi prvými obeťami tohto krvavého náboženského prenasledovania. Ako svedkovia večnej pravdy kresťanstva boli budúce blahoslavené príkladom modlitby za pokoj a odpustenia svojim katom.”

(Zdroj: RV; -jk-;)

-jp-