V Taiwane začali kontemplatívne rehoľníčky medzináboženský dialóg

Kontemplatívna akcia, aktívna kontemplácia – pod týmto názvom sa v dňoch 13. – 20. októbra uskutočnilo prvé medzinárodné stretnutie kresťanských a budhistických kontemplatívnych rehoľných sestier. Hostil ho taiwanský budhistický kláštor Fo Kuang Shan.

Zúčastnilo sa na ňom okolo sedemdesiat, prevažne ázijských rehoľníčiek (z Taiwanu, Južnej Kórey, Japonska, Indie, Srí Lanky, Myanmaru, Singapuru, Thajska, Hong Kongu a Filipín), ale aj delegátky z Brazílie, Talianska, Nemecka, Nórska a Spojených štátov amerických. Zastúpená bola aj Svetová rada cirkví, vedená luteránkou Simone Sinnovou.

Pápežská rada pre medzináboženský dialóg zverejnila záverečné vyhlásenie z tohto prvého medzinárodného sympózia, ktoré sa symbolicky konalo na rovnakom mieste, kde v roku 1995 prebehol formálne prvý budhisticko–kresťanský dialóg.

Za vatikánsky úrad na konferencii vystúpil jeho sekretár, biskup Miguel Ángel Ayuso Guixot, ktorého sprevádzal podsekretár Mons. Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage.

Biskup Ayuso vo svojom príspevku vyzval k rozšíreniu priestorov pre ženskú účasť v medzináboženskom dialógu, v súlade s povzbudením pápeža Františka, ktorý viackrát pri rôznych príležitostiach zdôraznil, že ženy sú dobre pripravené na vrcholné medzináboženské stretnutia, a to nielen z katolíckej strany.

TK KBS, RV; ml
Foto: misionerasdominicas.org/en/an-international-symposium-in-taiwan/